Kontrola výskytu černé zvěře v oblasti Klukovice a Sídliště Barrandov

Z radnice

Kontrola výskytu černé zvěře v oblasti Klukovice a Sídliště Barrandov
Autor
25.10.2017

Kontrola výskytu černé zvěře v oblasti Klukovice a Sídliště Barrandov

Upozorňujeme občany,  že ode dne 3. 11. 2017 a následně v týdenních cyklech bude ve večerních hodinách (od 18:00 hod) probíhat kontrola výskytu černé zvěře v oblasti Klukovice a Sídliště Barrandov.

V rámci této kontroly nebude probíhat odstřel, avšak mohou se ozývat rány od použitých petard k vyplašení zvěře.

V případě dotazů se můžete obracet přímo na pana Ing. Františka Čubu, honebního starostu, Honební společenstvo pro Prahu 5 a Prahu JZM na uvedených kontaktech:  divocacivpraze@seznam.cz nebo http://www.myslivost.cz/oms/praha6/

Zdroj : http://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/212676-kontrola-vyskytu-cerne-zvere-v-oblasti-klukovice-a-sidliste-barrandov

 

Souhrné informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017
Autor
20.10.2017

Souhrné informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., v částce 48, která byla rozeslána dne 02. 05. 2017.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dvou dnech:

v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a

v sobotu 21. října 2017 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 21. října 2017 dosáhl věku nejméně 18 let.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb (tj. 20. a 21. října 2017) okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

O přenosnou volební schránku může volič požádat do 19. října 2017 na Úřadu městské části Prahy 5, Nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 u paní Obuchovové tel.: 257 000 316 nebo u paní Havlíkové tel.: 257 000 196.

Volby v zahraničí

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je možno hlasovat i v zahraničí na příslušných zastupitelských úřadech. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra – www.mvcr.cz.

Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi.

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o vydání voličského průkazu. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 05. 10. 2017.

Volič může požádat osobně u úřadu, který vede stálý seznam voličů, nejpozději do středy 18. 10. 2017 do 16.00 hodin.

Žádost (viz. formulář níže) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději do pátku 13. 10. 2017 do 16.00 hodin.

Voličský průkaz může případně převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (viz. formulář níže).

Žádost můžete odnést v úřední hodiny – pondělí a středa od 8:00 – 18:00 do kanceláře č. 051 (Štefánikova 13 – 15), Anna Matochová, DiS., tel.: 257 000 867.

Vyhledání volebních místností – http://www.praha5.cz/cs/volby

Informace o volbách naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz.

Výsledky všech druhů voleb naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu – www.volby.cz.

Výběrová řízení na obsazení 2 volných pracovních míst v městské části Praha-Slivenec
Autor
26.09.2017

Výběrová řízení na obsazení 2 volných pracovních míst v městské části Praha-Slivenec

Městská část Praha –Slivenec vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa  referentka na úseku výstavby, majetku a investic – plný úvazek  –  http://www.praha-slivenec.cz/wp-content/uploads/2017/09/17-09-20-V%C5%98-referent-ekonomick%C3%BD-Slivenec.pdf

Městská část Praha – Slivenec vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referentka ekonomického úseku – částečný úvazek  – http://www.praha-slivenec.cz/wp-content/uploads/2017/09/17-09-20-V%C5%98-referent-stavebn%C3%AD-Slivenec.pdf

 

Zdroj : http://www.praha-slivenec.cz/vyberova-rizeni-na-obsazeni-2-volnych-pracovnich-mist-v-mestske-casti-praha-slivenec/

Zahájení stánkového prodeje na Tilleho náměstí
Autor
09.05.2017

Zahájení stánkového prodeje na Tilleho náměstí

Městská část Praha 5 sděluje občanům, že zahájení stánkového prodeje bude v prostoru Tilleho náměstí zahájeno dne 18. 5. 2017 ve dnech úterý až pátek.

Pozdržení původně uvažovaného termínu od 1. 4. 2017, bylo způsobeno pozdním dodáním žádostí prodejců o zábor, kdy první žádosti obdržela radnice dne 14. 4. 2017, a dále procesními náležitostmi při vydávání rozhodnutí povolujících tyto prodejní zábory např. stanovisko Policie ČR, úprava rozsahu prodejních zařízení apod.

Dále upřesňuje 1. zástupce starosty Martina Slabého (ANO) „Městská část intenzivně jedná se společností Rewe Group a hlavním městem Prahou o směně pozemků, aby se mohly trhy v podobném schématu, jako v minulosti na Tilleho náměstí vrátit.“

 

Zdroj:http://praha5.cz/cs/dokument/urad/212339-zahajeni-stankoveho-prodeje

Pohádkový les na Barrandově přilákal více než 7000 návštěvníků
Autor
26.04.2017

Pohádkový les na Barrandově přilákal více než 7000 návštěvníků

Mezi nejoblíbenější akce pro děti, jež pořádá městská část Praha 5 pod záštitou JUDr. Petra Lachnita (ANO), radního, se jednoznačně zařadil Večerníčkovský pohádkový les, který si v sobotu 22. dubna nenechalo i přes nepřízeň počasí ujít více než 7000 lidí. Ti všichni na Barrandově zažili mnoho zábavy, dobrodružství a legrace. Přes 80 % dětí přitom bylo z městské části Praha 5. Zajímavostí byla i skupina návštěvníků, která na barrandovský pohádkový les přijela až z Brna.
Akce začala v dopoledních hodinách u dětského hřiště v Lamačově ulici, děti za doprovodu rodičů měly za úkol na trase dlouhé dva kilometry plnit úkoly, které jim zadávaly pohádkové postavy. Od nich pak za splněné úlohy dostaly razítka a po jejich předložení v cíli na ně čekal věcný dárek. Program zpestřily i bohaté výtvarné dekorace a profesionální kostýmy z večerníčků.
Návštěvníkům akce se na startu představil i Taxík Maxík sloužící seniorům ve službách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 a v cíli ukázali své umění asistenční psi z neziskové organizace Helppes pod vedením Zuzany Daušové. Radost pořadatelů zkazilo pouze chladné a deštivé počasí.
„Účast lidí za deště a chladu několikanásobně předčila naše očekávání, jsme rádi, že se všichni dobře bavili a odnesli si spoustu zážitků z příjemně stráveného dne. Radnice bude rozhodně takovéto aktivity i nadále podporovat,“ shrnuje radní MČ Praha 5, JUDr. Petr Lachnit, který nad akcí převzal záštitu.

Zdroj : https://www.facebook.com/Petr-Lachnit-159706880892598/?fref=ts

 

Starosta Prahy 5 Radek Klíma rezignoval. Nahradí ho Pavel Richter
Autor
30.03.2017

Starosta Prahy 5 Radek Klíma rezignoval. Nahradí ho Pavel Richter

PRAHA Starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09) ve čtvrtek rezignoval na funkci. Vedení radnice zaslal rezignaci e-mailem a jako důvod uvedl ztrátu důvěry svého zastupitelského klubu TOP 09 a zdravotní stav. Novým starostou městské části se stal dosavadní radní Pavel Richter ze stejné strany.

Klíma jej zaslal na elektronickém hlavičkovém papíře prvnímu místostarostovi Martinu Slabému (ANO). O Klímově odvolání plánovali na čtvrtečním mimořádném jednání hlasovat zastupitelé městské části. Ti by měli ve čtvrtek zvolit nového starostu.

Klíma se poprvé stal starostou v roce 2010, ani tehdy volební období nedokončil a byl odvolán.

Novým starostou Prahy 5 se stal dosavadní radní Pavel Richter (TOP 09). Rozhodli o tom ve čtvrtek zastupitelé městské části. Richter je nejen radním Prahy 5, ale i hlavního města.

Zdroj: http://www.lidovky.cz/starosta-prahy-5-radek-klima-rezignoval-kvuli-zdravi-a-ztrate-duvery-1iu-/zpravy-domov.aspx?c=A170330_131133_ln_domov_ELE

Vyhledávání