MČ Praha 5 hledá ředitele/ředitelku pro MŠ Kurandova na Barrandově

Author Archives: Redakce

MČ Praha 5 hledá ředitele/ředitelku pro MŠ Kurandova na Barrandově
Autor
16 února

MČ Praha 5 hledá ředitele/ředitelku pro MŠ Kurandova na Barrandově

Rada MČ Praha 5 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění,

 

vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky)

příspěvkové organizace

 

Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Kurandové 669

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ped. pracovnících“):

 

–    odborná kvalifikace a příslušná praxe dle zákona o ped. pracovnících,

–    plná způsobilost k právním úkonům,

–    bezúhonnost,

–    zdravotní způsobilost,

–    znalost českého jazyka.

 

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

–    znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

–    znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších pracovně právních předpisů,

–    řídící a organizační schopnosti,

–    základní ekonomické znalosti.

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

–       jméno, příjmení a titul uchazeče,

–       pozice, na kterou se uchazeč hlásí,

–       datum a podpis uchazeče.

 

K přihlášce uchazeč doloží:

 

–    ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně dokladů o dalším vzdělávání

–    doklady o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o ped. pracovnících, potvrzené posledním zaměstnavatelem,

–    strukturovaný profesní životopis,

–    koncepci rozvoje školy na období 6 let – škola pracuje v programu Začít spolu (max. rozsah 5 stran strojopisu formátu A4) včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce,

–    výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,

–    čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění,

–    originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele(ky)

(ne starší 2 měsíců),

–    písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 Předpokládaný nástup:  1. 5. 2018

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Přihlášku s požadovanými doklady včetně příloh je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 16. března 2018 (včetně) v podatelně Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.

Na obálku uveďte:  „Konkurz MŠ Kurandové 669 – NEOTVÍRAT“.

Kontakt: tel.: 257000459 – Mgr. Jana Zacharová, vedoucí Odboru školství, e-mail: jana.zacharova@praha5.cz

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady včetně ověřených kopií dokumentů a vlastnoručním podpisem.

 

Zdroj : http://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/212978-mc-praha-5-hleda-reditelereditelku-pro-ms-kurandova-na-barrandove

Vyhrajme dětské hřiště pro Barrandov
Autor
15 února

Vyhrajme dětské hřiště pro Barrandov

V ulici K BARRANDOVU postavili nový LIDL, je u něj velká louka a široko daleko není žádné dětské hřiště. Je tu spousta dětí, které by si RÁKOSNÍČKOVO HŘIŠTĚ přálo, teď jej mohou mít – KDYŽ BUDETE DENNĚ HLASOVAT NA WEBU I FACEBOOKU.

Soutěž začala 1. února 2018, týden jsme se drželi na prvním místě (dvě místa jsou výherní), dnes jsme se dostali na místo třetí, nevýherní. Ještě zbývá 20 dní, kdy je možné soutěžit. Zapojte svou rodinu, známé, přátele. Je možné hlasovat z každé e-mailové adresy, kterou máte a z každého účtu na facebooku jednou denně – hlasy z webu i facebooku se sčítají.

A jak tedy hlasovat? >> Praha >> K BARRANDOVU

1) NA WEBU: http://www.lidl-rakosnickova-hriste.cz/
2) NA FACEBOOKU: http://bit.ly/2E24ylz

Webové hlasování je třeba potvrdit kliknutím na odkaz v e-mailu, který Vám přijde po hlasování.

ODPOVĚĎ NA SOUTĚŽNÍ OTÁZKU: Nejzápadnější hřiště Lidl v ČR je v Chebu, založeno 21.9.2014

CO JEŠTĚ MŮŽETE PRO HŘIŠTĚ NA BARRANDOVĚ UDĚLAT?
Vytiskněte si plakát a vyvěste ho alespoň na nástěnku ve Vašem domě, na autobusovou zastávku, kam chodíte, do školy či školky, kam vodíte Vaše dítko, kamkoliv, ale HLAVNĚ – přemluvte k pravidelnému hlasování někoho dalšího!

 

Zdroj a více informací zde – https://www.facebook.com/events/319524741902910/

Naučme se jíst zdravě -přednáška
Autor
15 února

Naučme se jíst zdravě -přednáška

Jaký vliv má strava na naše zdraví? Co máme vlastně jíst a jak pomocí stravy můžeme zlepšit své zdraví. Které potraviny nám prospívají a které škodí, jak zlepšit trávení, zbavit se škodlivin, vyčistit se a zdravě zhubnout.

 • Místo konání: Barrandov 
 • Akce probíhá 22. 2. od 18:00 do 19:00
 • Vstupné zdarma
 • Určené pro: dospělé.
Mateřská škola na Praze 5 – Barrandov hledá od dubna 2018: Účetní/vedoucí školní jídelny
Autor
13 února

Mateřská škola na Praze 5 – Barrandov hledá od dubna 2018: Účetní/vedoucí školní jídelny

Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Kurandové 669 hledá/ přijme: 

Účetní/ vedoucí školní jídelny

na hlavní pracovní poměr, nejlépe s praxí.

Požadujeme: spolehlivost, samostatnost, odpovídající vzdělání – ekonomický směr

Nástup: duben 2018.

Bližší informace :

–        osobně u ředitelky / zástupkyně ředitelky

–        telefonicky 251 819 468, 728 996 017

–        e-mail: foretkova@mskurandove.cz

Diakonie ČCE – středisko Praha, Raná péče hledá  poradkyni / poradce rané péče
Autor
05 února

Diakonie ČCE – středisko Praha, Raná péče hledá  poradkyni / poradce rané péče

 

Diakonie ČCE – středisko Praha, Raná péče hledá  poradkyni / poradce rané péče pro terénní práci v rodinách s dětmi se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým,  kombinovaným, s ohroženým vývojem a poruchami autistického spektra) od 0 do 7 let na území města Prahy.

Požadujeme

 • VŠ, obor speciální pedagogika nebo sociální práce (dle zákona č. 108/2006 sb.)
 • dobré komunikační dovednosti
 • aktivní přístup k práci, zodpovědnost
 • schopnost samostatné práce i týmové spolupráce
 • organizační schopnosti
 • kladný a respektující vztah k cílové skupině služby
 • trestní bezúhonnost
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou 

Vítána je praxe v oblasti podpory rodiny, práce s dětmi raného nebo předškolního věku, s lidmi se zdravotním postižením. Dále přivítáme i znalost prostředí nestátních neziskových organizací.

Nabízíme

 • práci na 1,0 pracovního úvazku
 • flexibilní pracovní dobu
 • samostatnou a tvůrčí práci v zajímavém oboru
 • pracovní zázemí v dobře fungujícím týmu
 • různorodost pracovních činností
 • možnost dalšího vzdělávání
 • nástupní plat 24 000,- Kč (po uplynutí zkušební doby)

Náplň práce

 • provázení rodin s dítětem se zdravotním postižením v domácím prostředí rodiny
 • poskytování odborného poradenství v oborech, které souvisejí s problematikou postižení/ohrožení dítěte (posouzení současného vývoje dítěte a navrhování činností podporujících jeho rozvoj, výchovné poradenství)
 • poskytování psychosociální podpory
 • prezentace služeb rané péče na veřejnosti

Předpokládaný nástup: co nejdříve nebo dohodou.

Profesní životopis s motivačním dopisem zasílejte ihned na adresu info@rana-pece.cz; do předmětu uveďte „Výběrové řízení“.

Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováním svých osobních údajů po dobu trvání výběrového řízení.

Panorama Karla Zemana v Prokopském údolí
Autor
30 ledna

Panorama Karla Zemana v Prokopském údolí

Panorama Karla Zemana je realizováno k poctě světoznámému českému filmovému režisérovi, který svými filmy s originálními postupy ohromoval a inspiroval celý svět. Tato unikátní výstava filmových triků v přírodě vychází z legendárního filmu Cesta do pravěku z roku 1955. Návštěvníkům Prokopského údolí nabízí dobrodružný a naučný výlet po stopách pravěkých tvorů. Pomocí triků vstoupí do filmových scén a mohou se tak v pravěku nafotit a nafilmovat. Tak jako film Cesta do pravěku poskytl celým generacím základní informace o evoluci, tak i tato výstava provede návštěvníky zábavnou formou historií pravěku.

Výstavu připravují autoři Muzea Karla Zemana ve spolupráci s městskou částí Praha 5, dědici Karla Zemana a Zoo Praha, která ve stejné lokalitě – Prokopské údolí, Dívčí hrady – připravuje výběh pro koně Převalského. Bude realizována na jaře 2018 a její předpokládané otevření proběhne na začátku letní sezony. Doba trvání výstavy bude dva roky a v případě zájmu veřejnosti bude dále prodlužována.

Více informací naleznete v prezentaci v příloze na stránkách Prahy 5 –

http://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/212906-panorama-karla-zemana

Hlubočepský masopust 2018
Autor
23 ledna

Hlubočepský masopust 2018

Spolek Prokopovo pořádá opět staroslavný Hlubočepský masopust!
17. února 2018
kontakt: prokopovo@prokopovo.cz

13:46: odjezd vlaku ze Smíchovského nádraží

13:50: srocení maškar ve vlakové stanici Praha-Hlubočepy (bus Nádraží Hlubočepy) & uvítání přespolních strašidel

od vlaků se průvod maškar za veselého reje přesune na plácek zachráněný ze spárů developera JRD (pod Pražským Semmeringem, naproti domu Barta & Tichý), muzika, koblížky, pitíčko, polívčička
prodej masek pro ty, kdož ještě nestihly skrýt své odporné civilní obličeje

průvod: z plácku kousek Hlubočepskou, kolem malovaného domku a dále ulicí Pod Žvahoven, kolem školy až do Zlíchovské Sokolovny

od 16:30: kolem a uvnitř Zlíchovské Sokolovny dobré jídlo a pití, muzika, tanec, volba krále/královny masopustu, tombola, fotoateliér Photon, oheň na zahradě a špekáčky
kapela ROOMBAA, později DJ

Zdroj : https://www.facebook.com/events/184438442145986/

Letní sportovní příměstské tábory v ZŠ Barrandov Chaplinovo náměstí
Autor
23 ledna

Letní sportovní příměstské tábory v ZŠ Barrandov Chaplinovo náměstí

Lokalita ZŠ Barrandov má k dispozici spousty nových nebo zrekonstruovaných sportovišť. Mezi sportovišti nalezneme tartanový atletický ovál s dalšími atletickými sektory. Uměly povrch na fotbal, lakros a další sporty. Dále jsou to hřiště na tenis, beachvolejbalový kurt, dopravní hřiště, ale i stoly na stolní tenis a další. K dispozici jsou i vnitřní tělocvičny pro indoorové sporty jako jsou florbal či gymnastika.

Projekt Sportovní kempy navazuje na velmi úspěšné příměstské inline kempy Strahov a také na sportovní kempy, které jsme organizovali pro Olympijský park Rio Plzeň. Zájem účastnit se Sportovních kempů neustále roste nejen u dětí a rodičů, ale také u sportovních klubů a svazů, jejichž odborníci a trenéři se často podílejí na samotné realizaci.

Opět je naší snahou děti nadchnout různými sportovními aktivitami tak, aby si odnesly nevšední zážitek, vyzkoušely si spousty sportů, našly nové kamarády a na závěr získaly medaili 🙂

TERMÍNY TÁBORŮ

1) 16. 7. – 20. 7. 2018

2) 23.7. – 27. 7. 2018

3) 20. 8. – 24.8. 2018

4) 27.8. – 31.8. 2018

PLÁNOVANÉ SPORTY PRO LOKALITU ZŠ BARRANDOV:

 • atletika (skoky, hody, vrhy)
 • inline bruslení
 • florbal
 • tenis
 • gymnastika
 • fotbal
 • volejbal
 • frisbee
 • baseball
 • stolní tenis
 • touchrugby
 • orientační běh

Děti budou dle věku rozděleny ve vybrané lokalitě do skupin. Každá skupina spolu projde programem společně a na závěr se utká ve sportovním víceboji. Skupinu povede lektor sportovních aktivit, kterému během sportovního programu budou pomáhat zkušení trenéři jednotlivých sportovních disciplín. Podrobný program bude rodičům zaslán před táborem po rozdělení do věkových skupin.

Více zde – https://www.sportovnikempy.com/lokalita-zs-barrandov-praha/

Objednávání přenosných hlasovacích schránek pro 2. kolo VOLBY PREZIDENTA 2018
Autor
16 ledna

Objednávání přenosných hlasovacích schránek pro 2. kolo VOLBY PREZIDENTA 2018

MČ Praha 5 informuje občany, kteří ze zdravotních důvodů nemohou přijít volit do volební místnosti a chtějí své volební právo využít, že mohou si objednat přenosnou hlasovací schránku na níže uvedených kontaktech.

DŮLEŽITÉ: Přenosnou hlasovací schránku si musí opětovně objednat i ti voliči, kteří ji využili při volbě v prvním kole.

Objednávání přenosných hlasovacích schránek do středy 24. 1. 2018:

 • Helena Obuchovová, tel.: 257 000 316

e- mail: helena.obuchovova@praha5.cz

 

 • Hana Havlíková, tel.: 257 000 196

e- mail: hana.havlikova@praha5.cz

 

V dny voleb je možné objednat přenosnou hlasovací schránku v příslušné volební místnosti.

Telefonní čísla jsou uvedená ve vyhledávači volebních místností.

Formulář žádosti o volební o přenosnou hlasovací schránku najdete zde, viz pdf. přílohy

 

Zdroj: http://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/212884-objednavani-prenosnych-hlasovacich-schranek-pro-2-kolo-volby-prezidenta-2018

Výstava k pohádce Čertoviny
Autor
16 ledna

Výstava k pohádce Čertoviny

Nová filmová pohádka ČERTOVINY

Od 1. 12. 2017 do 30. 3. 2018 můžete v expozici Filmpoint navštívit výstavu k nové pohádce režiséra Zdeňka Trošky Čertoviny, která vstoupila do kin 4. 1. 2018.

Na výstavě si můžete prohlédnout kostýmy hlavních postav, a mnoho fotografií z natáčení a ze zákulisí vzniku pohádkového filmu.

Více zde – http://www.barrandov.cz/verejnost/filmpoint-stala-expozice-a-vystavy/

Vydávání voličských průkazů pro 2. kolo VOLBY PREZIDENTA 2018
Autor
15 ledna

Vydávání voličských průkazů pro 2. kolo VOLBY PREZIDENTA 2018

Termín 2. kola voleb připadá na pátek 26. a sobotu 27. ledna 2018.

Voličské průkazy pro 2. kolo se vydávají od oficiálního vyhlášení výsledků 1. kola prezidentských voleb 2018  do středy  24. 1. 2018 do 16 hodin v přízemí hlavní budovy MČ Praha 5, Štefánikova 13, 15/246 v níže uvedených úředních hodinách*:

Po a St            8:00 – 17:30

Út a Čt            8:00 – 15:30

Pá                   8:00 – 14:30

* Důležité: poslední zájemce je přijímán 30 minut před koncem uvedených úředních hodin

POZOR:

Konec lhůty pro vydání voličského průkazu na tomto místě, tj. pro osobní vyzvednutí je ve STŘEDU 24. 1. 2018 do 16 hodin  (tento den se tedy KRÁTÍ I VÝŠE UVEDENÁ ÚŘEDNÍ DOBA).

Volební  lístky nebudou voličům rozesílány do schránek. 

Pro 2. kolo budou k dispozici pouze přímo ve volebních místnostech.

 

Zdroj: http://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/212883-vydavani-volicskych-prukazu-pro-2-kolo-volby-prezidenta-2018

Volba prezidenta České republiky 2018
Autor
11 ledna

Volba prezidenta České republiky 2018

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána dne 28. srpna 2017.

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky

v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin

a

v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

Zde můžete vyhledat svůj volební okrsek – https://volby.tmapy.cz/

VÝTVARNÝ SPOLEK HRUŠKA: ŘEMESLA – „ČÍM CHCI BÝT, ČÍM BUDU“
Autor
10 ledna

VÝTVARNÝ SPOLEK HRUŠKA: ŘEMESLA – „ČÍM CHCI BÝT, ČÍM BUDU“

Výstava v  Galerii Barrandov od 4. ledna do 20. ledna 2018
po–pá od 15 do 17 hodin

Více informací zde – https://www.galeriebarrandov.cz/

Téma výstavy Řemesla – „Čím chci být, čím budu“ přináší ukázku prací členů Výtvarného
spolku Hruška – dětí i mládeže. Výtvarný spolek pod vedením akademické malířky Heleny
Slavíkové – Hruškové má již řadu let ateliér na Janáčkově nábřeží 47 v Praze 5 a poskytuje
dětem z této části Prahy možnost věnovat se výtvarné činnosti, poznávat různé výtvarné
techniky a trávit volný čas společně aktivitou, která je zaujme.
Kromě tradičních témat jako jsou lidové zvyky v rámci ročních období se vždy volí téma,
které má děti obohatit o nové poznání. Téma řemesel mělo přivést děti k zamyšlení nad
různými druhy řemeslné práce a možná jim pootevřít cestu k volbě povolání.
Nejoblíbenější je při takových aktivitách práce s hlínou a proto vystavujeme keramická dílka,
které děti s velkým zaujetím promýšlí, z hlíny tvoří, vypalují v peci a někdy nakonec i glazují.
Jestliže práce ve Výtvarném spolku Hruška nabízí alternativu k sezení u počítače, jsme rádi.A
pokud z našich absolventů při volbě povolání zvolí řemeslo, bude to pro nás signál, že pestrá
nabídka aktivit ve spolku má i hodnotný přesah.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO SNOUBENCE
Autor
09 ledna

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO SNOUBENCE

Další zajímavou akcí restaurace Černý kohout v Praze 5 jsou „Dny otevřených dveří pro snoubence“.
Ve dnech 27-28.ledna 2018 vždy mezi 12-18 hodinami jsou pracovníci restaurace připraveni přivítat snoubence a ukázat jim veškeré prostory restaurace, seznámit je s možnostmi uspořádání svatební hostiny, rautu či obřadu a poskytnout jim potřebné informace. Pro bližší seznámení s možnostmi svatebního obřadu jsou pro zájemce připravena ukázková videa a zcela nezávazně budou moci požádat o sestavení cenové kalkulace.

Více informací zde – http://www.cerny-kohout.cz/leden-2018/

Kapela NaPohodu zahraje v Restauraci Černý Kohout
Autor
09 ledna

Kapela NaPohodu zahraje v Restauraci Černý Kohout

Kapela „Na Pohodu“ patří mezi pravidelné hudební skupiny, které se starají o dobrou náladu návštěvníků restaurace Černý kohout u Prokopského údolí v Praze 5. Příznivci i ti, kteří nepatří k pravidelným návštěvníkům této restaurace si mohou jejich písničky poslechnout koncem měsíce, přesně 27.ledna 2018 od 18 hodin.

Více informací zde – http://www.cerny-kohout.cz/leden-2018/

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO SNOUBENCE
Autor
09 ledna

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO SNOUBENCE

Další zajímavou akcí restaurace Černý kohout v Praze 5 jsou „Dny otevřených dveří pro snoubence“.
Ve dnech 20-21.ledna 2018 vždy mezi 12-18 hodinami jsou pracovníci restaurace připraveni přivítat snoubence a ukázat jim veškeré prostory restaurace, seznámit je s možnostmi uspořádání svatební hostiny, rautu či obřadu a poskytnout jim potřebné informace. Pro bližší seznámení s možnostmi svatebního obřadu jsou pro zájemce připravena ukázková videa a zcela nezávazně budou moci požádat o sestavení cenové kalkulace.

Více informací zde – http://www.cerny-kohout.cz/leden-2018/

 

ČTENÍ POHÁDEK v Restauraci Černý Kohout
Autor
09 ledna

ČTENÍ POHÁDEK v Restauraci Černý Kohout

V neděli 14.1. od 14 hod, salonek v restauraci Černý Kohout (program pro děti)

Čtení pohádky Princezna Elza & dětské DISCO

(Čtení vhodné pro děti od cca 2let, které baví poslouchat – necháme na uvážení rodiče. Starší děti je možné nám přenechat a my se o ně postaráme, rodiče mohou mezitím navštívit restauraci, nebo být s malými dětmi v herničce.)

Čtení pohádky trvá 1h, pak následuje hraní a tancování

Více informací zde – http://www.cerny-kohout.cz/leden-2018/

Pojeďte s námi na legendární barrandovský letní dětský tábor!
Autor
09 ledna

Pojeďte s námi na legendární barrandovský letní dětský tábor!

Již více než 60 let pro vás organizujeme Tábor Barrandov v Miřetíně u Skutče. Vyrostly na něm generace dětí česko-slovenských filmařů. Tábor se nachází v údolí říčky Krounky, v krásné lesnaté krajině předhůří Žďárských vrchů, kde si krajina dosud uchovala nenarušené životní prostředí. Cílem tábora je zpříjemnit dětem čas letních prázdnin, přiblížit je přírodě, seznámit je se základy tábornických dovedností, zdravovědou, různými sporty a výtvarnými činnostmi.
Na děti čeká napínavá celotáborová hra, bojovky, celodenní výlety do okolí, diskotéky, táborák, oddílové ohníčky, přenocování v přírodě, velká táborová pouť, promítání filmů a plno zábavy a legrace. Na III. turnusu se mohou navíc těšit na branná dobrodružství s elitní průzkumnou jednotkou Armády ČR, lanové centrum a třídenní putování pro nejstarší pod vedením instruktora přežití a na premiéru nového českého filmu spojenou s besedou s jeho tvůrci.

Cena tábora: 3.800,- Kč pro děti zaměstnanců Barrandov Studia a.s. / členů ZO KINOS Barrandov Studio (pro ostatní 5.800,- Kč)

Přihlášky a letáky: v recepci Barrandov Studia, Kříženeckého nám. 322/5, Praha 5, tel.: 267 071 111 nebo na webu www.taborbarrandov.cz
Bližší informace ZO KINOS Barrandov Studio: Ing. Radan Kukal, tel.: 776044171, Ing. Miroslava Kotlasová – tel.: 774 902 102

 

MČ Praha 5 navázala spolupráci se společností Barrandov Studio a.s.
Autor
20 prosince

MČ Praha 5 navázala spolupráci se společností Barrandov Studio a.s.

Starosta Městské části Praha 5 Pavel Richter (TOP 09) a generální ředitel společnosti Barrandov Studio a.s. Petr Tichý M. A. uzavřeli ve čtvrtek 16. listopadu Memorandum o vzájemné spolupráci. Slavnostního podpisu se zúčastnil zástupce starosty pro kulturu Lukáš Herold (ODS) a zastupitelky z Kulturní komise. Hlavním cílem memoranda je vytváření podmínek pro smysluplné kulturní, edukativní a společenské vyžití občanů žijících nejen na území Prahy 5.

„Rádi bychom především občanům Prahy 5 ukázali, že pojem Barrandov není jenom film. Je to filmový průmysl a na něj je navázána spousta řemesel, bez kterých by film nemohl nikdy vzniknout. Chtěli bychom oslovit hlavně mladou generaci a ukázat jí, jaké profese s filmem souvisí, a že je možné řemeslo využít i v tak atraktivním a specifickém prostředí,“ uvedl starosta Pavel Richter (TOP 09).

Připomněl, že filmový průmysl a pivovarnictví (reprezentované Smíchovským pivovarem) jsou poslední dva tradiční průmysly, které se na Praze 5 udržely. „Jsme za to rádi. A uvědomujeme si, že je potřeba vychovávat a zaučovat mladé řemeslníky,“ uvedl P. Richter. „V tom se shodujeme se společností Barrandov Studio, která bude své aktivity nabízet především školám. Mladí uvidí, že třeba šikovní truhláři sice nejsou vidět na plátně, ale jsou nepostradatelní při výrobě filmů,“ doplnil Lukáš Herold (ODS).

Exkurze do barrandovských ateliérů, zajímavé přednášky i workshopy

Barrandov Studio a.s. vychází vstříc školám a vzdělávacím institucím Prahy 5 mj. nabídkou exkurzí do prostor barrandovských ateliérů a expozic za zvýhodněných podmínek. Formou zajímavých přednášek mohou dlouholetí zaměstnanci společnosti přiblížit různorodost práce v ateliérech dětem přímo na základních školách. Je možné uspořádat workshopy pro školy zřizované MČ Praha 5.

Společnost Barrandov Studio a.s. je nositelem dlouholeté tradice filmové tvorby na území České republiky i jejích historických předchůdců. Za dobu pětaosmdesátileté existence filmových studií se v jejich prostorách natočilo přes 2500 českých i zahraničních filmů. Společnost Barrandov Studio a.s. tak představuje jeden z nejvýznamnějších kulturních subjektů v oblasti filmové tvorby.

Foto: Starosta Městské části Praha 5 Ing. Pavel Richter (TOP 09) a generální ředitel společnosti Barrandov Studio a.s. Petr Tichý M. A. při podpisu memoranda

 

Zdroj: http://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/212760-mc-praha-5-navazala-spolupraci-se-spolecnosti-barrandov-studio-as

Ošálení Pegase
Autor
08 prosince

Ošálení Pegase

Přijďte s námi strávit příjemný předvánoční den. Skautky ze 189. skautského oddílu Argiope pro vás přinesou Betlémské světlo. Budete si moct koupit drobné vánoční předměty (andílky, vánoční ozdoby, betlémy, svíčky) a mnoho dalšího… Akce se koná ve spolupráci se základní organizací Svazu ochránců přírody ZahraBarr.

Program:

 • 12:00 Otevření výtvarné dílny
 • 17:00 Půjdem spolu do Betléma – Papírová pimprlata hrají a zpívají o narození Ježíška
 • 17:30 Děti ze ZUŠ hrají a zpívají koledy – přineste si hudební nástroj a můžete se přidat
 • 18:00 Vystoupení dětského pěveckého sboru Pegas
 • 18:15 Ošálení Pegase
 • 19:00 hraje country kapela Modřanská sešlost
 • Místo konání: pobočka knihovny Barrandov 
 • Akce probíhá od 12:00 do 19:00
 • Vstupné zdarma

Zdroj : https://www.mlp.cz/cz/akce/e21442-osaleni-pegase/

Pohádky na Barrandově – Půjdem spolu do Betléma
Autor
08 prosince

Pohádky na Barrandově – Půjdem spolu do Betléma

Kateřina Boušová a Papírová pimprlata hrají klasické pohádky v knihovně na Barrandově. Vstup volný.

Pro děti
 • Místo konání: pobočka knihovny Barrandov 
 • Akce probíhá od 17:00 do 17:30
 • Vstupné zdarma
 • Určené pro: rodiče a děti, děti.

Program

 • středa 1.11. Dlouhý, Široký a Bystrozraký
 • pondělí 13.11. O Šípkové Růžence
 • středa 15.11. Princ Bajaja
 • pondělí 27.11. O chytré princezně
 • středa 29.11. Potrestaná pýcha
 • pondělí 11.12. Půjdem spolu do Betléma
 • středa 13.12. Půjdem spolu do Betléma
 • čtvrtek 14.12. Půjdem spolu do Betléma
 • pondělí 18.12. Půjdem spolu do Betléma
 • středa 20.12. Půjdem spolu do Betléma
 • čtvrtek 21.12. Půjdem spolu do Betléma
Pohádky na Barrandově – Půjdem spolu do Betléma
Autor
08 prosince

Pohádky na Barrandově – Půjdem spolu do Betléma

Kateřina Boušová a Papírová pimprlata hrají klasické pohádky v knihovně na Barrandově. Vstup volný.

Pro děti
 • Místo konání: pobočka knihovny Barrandov 
 • Akce probíhá od 17:00 do 17:30
 • Vstupné zdarma
 • Určené pro: rodiče a děti, děti.

Program

 • středa 1.11. Dlouhý, Široký a Bystrozraký
 • pondělí 13.11. O Šípkové Růžence
 • středa 15.11. Princ Bajaja
 • pondělí 27.11. O chytré princezně
 • středa 29.11. Potrestaná pýcha
 • pondělí 11.12. Půjdem spolu do Betléma
 • středa 13.12. Půjdem spolu do Betléma
 • čtvrtek 14.12. Půjdem spolu do Betléma
 • pondělí 18.12. Půjdem spolu do Betléma
 • středa 20.12. Půjdem spolu do Betléma
 • čtvrtek 21.12. Půjdem spolu do Betléma
Pohádky na Barrandově – Půjdem spolu do Betléma
Autor
08 prosince

Pohádky na Barrandově – Půjdem spolu do Betléma

Kateřina Boušová a Papírová pimprlata hrají klasické pohádky v knihovně na Barrandově. Vstup volný.

Pro děti
 • Místo konání: pobočka knihovny Barrandov 
 • Akce probíhá od 17:00 do 17:30
 • Vstupné zdarma
 • Určené pro: rodiče a děti, děti.

Program

 • středa 1.11. Dlouhý, Široký a Bystrozraký
 • pondělí 13.11. O Šípkové Růžence
 • středa 15.11. Princ Bajaja
 • pondělí 27.11. O chytré princezně
 • středa 29.11. Potrestaná pýcha
 • pondělí 11.12. Půjdem spolu do Betléma
 • středa 13.12. Půjdem spolu do Betléma
 • čtvrtek 14.12. Půjdem spolu do Betléma
 • pondělí 18.12. Půjdem spolu do Betléma
 • středa 20.12. Půjdem spolu do Betléma
 • čtvrtek 21.12. Půjdem spolu do Betléma
Pohádky na Barrandově – Půjdem spolu do Betléma
Autor
08 prosince

Pohádky na Barrandově – Půjdem spolu do Betléma

Kateřina Boušová a Papírová pimprlata hrají klasické pohádky v knihovně na Barrandově. Vstup volný.

Pro děti
 • Místo konání: pobočka knihovny Barrandov 
 • Akce probíhá od 17:00 do 17:30
 • Vstupné zdarma
 • Určené pro: rodiče a děti, děti.

Program

 • středa 1.11. Dlouhý, Široký a Bystrozraký
 • pondělí 13.11. O Šípkové Růžence
 • středa 15.11. Princ Bajaja
 • pondělí 27.11. O chytré princezně
 • středa 29.11. Potrestaná pýcha
 • pondělí 11.12. Půjdem spolu do Betléma
 • středa 13.12. Půjdem spolu do Betléma
 • čtvrtek 14.12. Půjdem spolu do Betléma
 • pondělí 18.12. Půjdem spolu do Betléma
 • středa 20.12. Půjdem spolu do Betléma
 • čtvrtek 21.12. Půjdem spolu do Betléma
Pohádky na Barrandově – Půjdem spolu do Betléma
Autor
08 prosince

Pohádky na Barrandově – Půjdem spolu do Betléma

Kateřina Boušová a Papírová pimprlata hrají klasické pohádky v knihovně na Barrandově. Vstup volný.

Pro děti
 • Místo konání: pobočka knihovny Barrandov 
 • Akce probíhá od 17:00 do 17:30
 • Vstupné zdarma
 • Určené pro: rodiče a děti, děti.

Program

 • středa 1.11. Dlouhý, Široký a Bystrozraký
 • pondělí 13.11. O Šípkové Růžence
 • středa 15.11. Princ Bajaja
 • pondělí 27.11. O chytré princezně
 • středa 29.11. Potrestaná pýcha
 • pondělí 11.12. Půjdem spolu do Betléma
 • středa 13.12. Půjdem spolu do Betléma
 • čtvrtek 14.12. Půjdem spolu do Betléma
 • pondělí 18.12. Půjdem spolu do Betléma
 • středa 20.12. Půjdem spolu do Betléma
 • čtvrtek 21.12. Půjdem spolu do Betléma
Pohádky na Barrandově – Půjdem spolu do Betléma
Autor
08 prosince

Pohádky na Barrandově – Půjdem spolu do Betléma

Kateřina Boušová a Papírová pimprlata hrají klasické pohádky v knihovně na Barrandově. Vstup volný.

Pro děti
 • Místo konání: pobočka knihovny Barrandov 
 • Akce probíhá od 17:00 do 17:30
 • Vstupné zdarma
 • Určené pro: rodiče a děti, děti.

Program

 • středa 1.11. Dlouhý, Široký a Bystrozraký
 • pondělí 13.11. O Šípkové Růžence
 • středa 15.11. Princ Bajaja
 • pondělí 27.11. O chytré princezně
 • středa 29.11. Potrestaná pýcha
 • pondělí 11.12. Půjdem spolu do Betléma
 • středa 13.12. Půjdem spolu do Betléma
 • čtvrtek 14.12. Půjdem spolu do Betléma
 • pondělí 18.12. Půjdem spolu do Betléma
 • středa 20.12. Půjdem spolu do Betléma
 • čtvrtek 21.12. Půjdem spolu do Betléma
Po Barrandově se toulaly dvě kozy, odchytit je museli strážníci
Autor
30 listopadu

Po Barrandově se toulaly dvě kozy, odchytit je museli strážníci

Hlídka zvířata zajistila a přivolala na místo Odchytovou službu. Ta kozy následně převezla do útulku městské policie v Praze – Troji.

Bc. Jan Čihák, MP Praha

Zdroj :http://tydenikpolicie.cz/po-barrandove-se-toulaly-dve-kozy-odchytit-je-museli-straznici/

Výroba adventních věnců a vánočních ozdob na zlíchovské faře
Autor
29 listopadu

Výroba adventních věnců a vánočních ozdob na zlíchovské faře

Zveme Vás na adventní dílnu (pletení věnců a výrobu ozdob), která se bude konat na zlíchovské faře v sobotu 2. prosince 2017 od 14.30 do 17.00 hod.

Příspěvek na chvojí bude 70 Kč.

Těšíme  se na Vás!

Jitka Hromková, Iva Čumrdová, Veronika Winklerová a Katka Šormová

Zdroj: http://www.centrumbarrandov.cz/zivot-farnosti/vyroba-adventnich-vencu-a-vanocnich-ozdob.html

„VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ S ANDĚLY“
Autor
29 listopadu

„VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ S ANDĚLY“

Přijďte se ponořit do adventní atmosféry a společně s vašimi dětmi si užít čtyři vánoční příběhy.
Již příští středu, 6.12. od 17:30 hod.
Vstupenky k dispozici v KRC Barrandov.
Rezervace na tel. 602 663 385.

Poslední letošní představení ve velkém sále FZŠ V Remízku.
Pruhované panenky a jejich „VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ S ANDĚLY“ 🙂

Těšíme se na vás!

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE na Kameře
Autor
29 listopadu

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE na Kameře

Přijďte si s dětmi pro nadílku a užít si spoustu legrace

5.12.2016 od 15 (do 19) hodin

vstupné: 189,-
(cena za dítě, doprovod má vstup zdarma)
cena zahrnuje aktivity uvedené v programu a balíček s nadílkou

program:
– malování na obličej
– tvoření s čerty
– pohádka o neposlušném Lukášovi
– mikulášská nadílka

Místo si prosím rezervujte u manažera restaurace.
Chcete aby se Mikuláš zeptal vašeho malého neposedy na něco konkrétního?
vyplňte kratičký formulář, který dostanete u manažera a o zbytek se už postaráme my.
Děkujeme vám.

Zdroj: http://www.restauracekamera.cz/kalendar-akci/

Zaplavení komunikace při havárii vodovodního řadu v ulici Štěpařská – odklon MHD
Autor
20 listopadu

Zaplavení komunikace při havárii vodovodního řadu v ulici Štěpařská – odklon MHD

Z důvodu zaplavení komunikace při havárii vodovodního řadu jsou autobusové linky na Barrandově odkloněny –

Štěpařská (oba směry)
Datum a čas vzniku: 20.11.2017 13:38
Rozsah dotčených zastávek:
Typ dotčených linek:
BUS
Dotčené linky: 120, 130, 170, 230

Typ události:

Provoz zastaven
Odklon
Zaplavení komunikace při havárii vodovodního řadu. Autobusové linky odkloněny a obousměrně neobsluhují tyto zastávky: LINKA 120: „Chaplinovo náměstí, Poliklinika Barrandov, Štěpařská“; LINKA 170: „Chaplinovo náměstí, Poliklinika Barrandov, Štěpařská, Högerova“; LINKY 130 a 230: „Štěpařská“

Předpokládané obnovení běžného provozu: Bude dále upřesněno.

http://www.dpp.cz/mimoradne-udalosti/1_2854/

 

Přehled ulic, kde z důvodu havárie neteče voda – 

 

Oblast s omezením či přerušením dodávky vody
P5, Krškova 781
P5, Krškova 785/6
P5, Krškova 783
P5, Krškova 807
P5, Krškova 807
P5, Krškova 789/90
P5, Krškova 787/8
P5, Kurandové 669/8
P5, Kurandové 672/9
P5, Kurandové 670/13
P5, Lamačova 655
P5, Kurandové 674/5
P5, Lamačova 824/9
P5, Lamačova 657/8
P5, Lamačova 859
P5, Lamačova 857/8
P5, Lamačova 839
P5, Lamačova 837/24
P5, Lamačova 837
P5, Lamačova 826
P5, Lamačova 861
P5, Lamačova 909/25
P5, Lamačova 908/23
P5, Lamačova 907/21
P5, Lamačova 906/19
P5, Lamačova 905/17
P5, Lamačova 912/31
P5, Lamačova 911/29
P5, Lamačova 910/27
P5, Lamačova 914/35
P5, Lamačova 913/33
P5, Lamačova 915/37
P5, Lohniského 830/18
P5, Lamačova 916/39
P5, Lohniského 843
P5, Lohniského 848/17
P5, Lohniského 845/23
P5, Lohniského 850/13
P5, Lohniského 852
P5, Lohniského 851
P5, Pražského 608
P5, Pražského 607
P5, Pražského 605/1205D
P5, Pražského 604/1205C
P5, Pražského 631/33
P5, Pražského 635
P5, Renoirova 644/21
P5, Renoirova 646/25
P5, Renoirova 648/29
P5, Renoirova 649
P5, Renoirova 651/14
P5, Renoirova 653
P5, Tilleho náměstí 792/2
P5, Tilleho náměstí 792
P5, Tilleho náměstí 792
P5, Pražského 610/1101
P5, Pražského 629
P5, Lohniského 853/8
P5, Lohniského 855
P5, Lohniského 869/16
P5, Lohniského 898/1
P5, Lohniského 899/3
P5, Lohniského 900/5
P5, Lohniského 901/7
P5, Lohniského 903/11
P5, Machatého 679/2
P5, Machatého 680/4
P5, Machatého 688
P5, Machatého 683/10
P5, Pražského 601/28
P5, Renoirova 614/7
P5, Renoirova 593
P5, Renoirova 591
P5, Pražského 661/38
P5, Pražského 659/44
P5, Pražského 637/32
P5, Štěpařská 809/24
P5, Tilleho náměstí
P5, Tilleho náměstí .
P5, Tilleho náměstí 792/2
P5, Tréglova 780
P5, Tréglova
P5, Tilleho náměstí 793/1
P5, Tréglova 794/4
P5, Tréglova 795/2
P5, Tréglova 808/7
P5, K Barrandovu 1136/6
P5, K Barrandovu
P5, Chaplinovo náměstí 615/1
P5, Chaplinovo náměstí 615/1
P5, Högerova 815
P5, Högerova 811/12
P5, Högerova 686
P5, Högerova 677/2
P5, Hilmarova 979/2
P5, Hilmarova 792
P5, Hilmarova 791
P5, Hilmarova 678/1
P5, Grussova 828
P5, Gabinova 867
P5, Gabinova 865
P5, Gabinova 863/-864
P5, Gabinova 836
P5, Gabinova 833
P5, Gabinova 831
P5, Gabinova 823/2
P5, Dreyerova 643
P5, Dreyerova 641
P5, Dreyerova 639
P5, Dreyerova 627
P5, Dreyerova 625
P5, Dreyerova 612/4
P5, Dreyerova 599/1205A
P5, Dreyerova 598/2
P5, Dreyerova 596/14
P5, Do Klukovic
P5, Brichtova 820/10
P5, Brichtova 818
P5, Brichtova 816
P5, Brichtova 812
P5, Brichtova 810
P5, Brichtova 684

VÁNOČNÍ  SEMINÁŘ 
Autor
15 listopadu

VÁNOČNÍ  SEMINÁŘ 

VÁNOČNÍ  SEMINÁŘ  –  NEDĚLE 3.12. 2017
KDE? V jazykové škole Threshold, Trnkovo náměstí Praha 5 Barrandov
KDY? V neděli 3.12.2017 1. skupina – od  9.30 hod. – 12.30 hod.
2. skupina – od 13.30 hod.-16.30hod.

DÍLNA č.1 a 2
1. Vázání adventního věnce
2. Vánoční svícen do keramické misky či košíku z jedle NOBILIS
3. Vánoční dekorace na dveře – závěsná větvička,věnec

DÍLNA č.3
Výroba svíček
svíčky gelové – krásná vánoční dekorace na stůl
svíčky z včelího vosku

DÍLNA č.4.
Namíchejte si vlastní jedlý dáreček.

Info: www.danaseminar.wordpress.com, mail: danaseminar@seznam.cz, tel. 777333403

Diakonie ČCE – středisko Praha hledá poradkyni / poradce rané péče
Autor
14 listopadu

Diakonie ČCE – středisko Praha hledá poradkyni / poradce rané péče

Diakonie ČCE – středisko Praha, Raná péče hledá poradkyni / poradce rané péče pro terénní práci v rodinách s dětmi se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým, kombinovaným, s ohroženým vývojem a poruchami autistického spektra) od 0 do 7 let na území města Prahy.

Požadujeme
● VŠ, obor speciální pedagogika nebo sociální práce (dle zákona č. 108/2006 sb.)
● dobré komunikační dovednosti
● aktivní přístup k práci, zodpovědnost
● schopnost samostatné práce i týmové spolupráce
● organizační schopnosti
● kladný a respektující vztah k cílové skupině služby
● trestní bezúhonnost
● řidičský průkaz skupiny B výhodou

Vítána je praxe v oblasti podpory rodiny, práce s dětmi raného nebo předškolního věku, s
lidmi se zdravotním postižením. Dále přivítáme i znalost prostředí nestátních neziskových
organizací.

Nabízíme
● práci na 1,0 pracovního úvazku
● flexibilní pracovní dobu
● samostatnou a tvůrčí práci v zajímavém oboru
● pracovní zázemí v dobře fungujícím týmu
● různorodost pracovních činností
● možnost dalšího vzdělávání
● nástupní plat 24 000,- Kč (po uplynutí zkušební doby)

Náplň práce
● provázení rodin s dítětem se zdravotním postižením v domácím prostředí rodiny

● poskytování odborného poradenství v oborech, které souvisejí s problematikou postižení/ohrožení dítěte (posouzení současného vývoje dítěte a navrhování činností  podporujících jeho rozvoj, výchovné poradenství)
● poskytování psychosociální podpory
● prezentace služeb rané péče na veřejnosti

Předpokládaný nástup: leden 2018 (případně dříve)
Profesní životopis s motivačním dopisem zasílejte do 19.11.2017 na adresu info@rana-pece.cz ; do předmětu uveďte „Výběrové řízení“.
Na základě posouzení zaslaných dokumentů pozveme vybrané uchazeče do výběrového řízení, které proběhne v prostorách Rané péče Diakonie, Machatého 683/10, Praha 5 – Hlubočepy koncem listopadu nebo začátkem prosince 2017.
Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováním svých osobních údajů po
dobu trvání výběrového řízení.

Hlubočepy – Sídliště Barrandov: krátkodobé přerušení provozu tramvají
Autor
09 listopadu

Hlubočepy – Sídliště Barrandov: krátkodobé přerušení provozu tramvají

Z důvodu údržby tramvajové trati dochází v sobotu 11. listopadu 2017 (od 5.00 hodin do 16.00 hodin)k obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Hlubočepy – Sídliště Barrandov.

Změny tras tramvajových linek:

 • Linka číslo 5 je ve směru z centra zkrácena do zastávky Smíchovské nádraží.
 • Linky číslo 12, 20 a 94 jsou ve směru z centra zkráceny do zastávky Hlubočepy.

Náhradní doprava:

V trase Hlubočepy – Poliklinika Barrandov – Sídliště Barrandov je zavedena náhradní autobusová doprava X12.

 

 

Zdroj: http://www.dpp.cz/omezeni-dopravy/hlubocepy-sidliste-barrandov-kratkodobe-preruseni-provozu-tramvaji-17-10-27/

„Martinský lampionový průvod“
Autor
07 listopadu

„Martinský lampionový průvod“

Zveme děti a rodiče na:
„Martinský lampionový průvod“
Lampionový průvod se koná dne 7. 11. 2017 !
Sraz velkých i malých účastníků je na dětském hřišti v ulici „Na Habrové“ v 17 hodin !
Co si vzít s sebou ?!
– Teplé oblečení
– Hlavně: LAMPIÓNY ! (další blikátka všeho druhu se také určitě neztratí …. )
– Odvážnou a dobrodružnou náladu – sami totiž ještě nevíme, kam nás průvod cestou zavede…., ale  nebojte se, zvládnou to i ti nejmenší …… 😉
Budeme se na Vás všechny velmi těšit !

PS: A protože podzimní počasí může být i možná trochu záludné, nejaktuálnější informace případně naleznete na www.barrandov.org  ( … a to nejen o lampiónovém průvodu ! )

Sponzorský dar pro mateřskou školu Chaplinovo náměstí od společnosti Lidl
Autor
07 listopadu

Sponzorský dar pro mateřskou školu Chaplinovo náměstí od společnosti Lidl

Mateřská škola Chaplinovo náměstí v Praze 5 dostala příjemný dárek. Díky nákupům během prvního dne otevření nové prodejny v ulici K Barrandovu získala tato školka od společnosti Lidl 164.400 korun.

Nákupy v nově otevřené prodejně Lidl mohli zákazníci 31. července 2017 využít i pro dobrou věc. Z každého nákupu nad 300 Kč uskutečněného v tento den totiž společnost Lidl věnovala Mateřské škole Chaplinovo náměstí 50 Kč. Děti se tak 17. října 2017 mohly radovat z celkové částky 164.400 Kč. Darované peníze budou využity na nákup židliček a dalšího vybavení pro nově otevřenou třídu dvouletých dětí.

„Pro nás je podpora této mateřské školy především radost, protože víme, že věnované peníze najdou dobré využití. Zásluhu na této vysoké částce mají ale zejména obyvatelé městské části Praha 5 a okolí, kteří na otevření prodejny dorazili v hojném počtu, a za to jim moc děkujeme. Pro děti je číslo na darovacím šeku samozřejmě abstraktní, ale když jim paní učitelky vylíčily, co za to pořídí, nemohly se dočkat. A to je pro nás největší odměnou,“ okomentovala darovanou částku Zuzana Holá, mluvčí společnosti Lidl.

Vedení školy děkuje společnosti Lidl za tento sponzorský dar.

Bazárek v ZŠ Chaplinovo náměstí
Autor
01 listopadu

Bazárek v ZŠ Chaplinovo náměstí

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Barrandov pořádá DĚTSKÝ BAZÁREK
Přijďte v úterý 7.11. 2017 do ZŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 1, Praha 5

Od 15,00 do 17,30 ve školní jídelně můžete prodat nebo vyměnit dětské oblečení, hračky, obuv, sportovní vybavení, knihy a jiné….
Kolotoč bižuterie a šátků. Přijďte a vyměňte za jiné, neokoukané

Prodávající se přihlásí na S.dita@seznam.cz nebo tel. 603715272
K dispozici bude stůl na který si můžete od 15 hodin připravit zboží k prodeji.
Děti mohou prodávat své hračky pod dohledem zletilé osoby.
Vstupné je 10,- Kč na osobu.
Děti vstup zdarma
Výtěžek ze vstupného bude použit na projekty školy.

Zdroj : http://spolekchaplinak.webnode.cz/news/bazarek-7-11-2017/

Adventní dílny a jarmark v ZŠ Chaplinovo náměstí
Autor
01 listopadu

Adventní dílny a jarmark v ZŠ Chaplinovo náměstí

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Barrandov pro všechny žáky, rodiče, prarodiče, pedagogy i další přátele školy připravil Adventní dílny a jarmark. Jednotlivé dílny stojí 30 Kč a není nutné se na ně přihlašovat. Prostě PŘIJĎTE a bavte se.

30. 11. 2017 od 16 do 18 hodin v třídách 1. stupně a jídelně

 

Zdroj : http://spolekchaplinak.webnode.cz/news/vanocni-dilny-30-11-2017/

Pohádky na Barrandově- Potrestaná pýcha
Autor
01 listopadu

Pohádky na Barrandově- Potrestaná pýcha

Kateřina Boušová a Papírová pimprlata hrají klasické pohádky v knihovně na Barrandově. Vstup volný.

Pro děti
 • Místo konání: pobočka knihovny Barrandov 
 • Akce probíhá od 17:00 do 17:30
 • Vstupné zdarma
 • Určené pro: rodiče a děti, děti.

Program

 • středa 1.11. Dlouhý, Široký a Bystrozraký
 • pondělí 13.11. O Šípkové Růžence
 • středa 15.11. Princ Bajaja
 • pondělí 27.11. O chytré princezně
 • středa 29.11. Potrestaná pýcha
 • pondělí 11.12. Půjdem spolu do Betléma
 • středa 13.12. Půjdem spolu do Betléma
 • čtvrtek 14.12. Půjdem spolu do Betléma
 • pondělí 18.12. Půjdem spolu do Betléma
 • středa 20.12. Půjdem spolu do Betléma
 • čtvrtek 21.12. Půjdem spolu do Betléma
Pohádky na Barrandově – O chytré princezně
Autor
01 listopadu

Pohádky na Barrandově – O chytré princezně

Kateřina Boušová a Papírová pimprlata hrají klasické pohádky v knihovně na Barrandově. Vstup volný.

Pro děti
 • Místo konání: pobočka knihovny Barrandov 
 • Akce probíhá od 17:00 do 17:30
 • Vstupné zdarma
 • Určené pro: rodiče a děti, děti.

Program

 • středa 1.11. Dlouhý, Široký a Bystrozraký
 • pondělí 13.11. O Šípkové Růžence
 • středa 15.11. Princ Bajaja
 • pondělí 27.11. O chytré princezně
 • středa 29.11. Potrestaná pýcha
 • pondělí 11.12. Půjdem spolu do Betléma
 • středa 13.12. Půjdem spolu do Betléma
 • čtvrtek 14.12. Půjdem spolu do Betléma
 • pondělí 18.12. Půjdem spolu do Betléma
 • středa 20.12. Půjdem spolu do Betléma
 • čtvrtek 21.12. Půjdem spolu do Betléma
Pohádky na Barrandově – O Šípkové Růžence
Autor
01 listopadu

Pohádky na Barrandově – O Šípkové Růžence

Kateřina Boušová a Papírová pimprlata hrají klasické pohádky v knihovně na Barrandově. Vstup volný.

Pro děti
 • Místo konání: pobočka knihovny Barrandov 
 • Akce probíhá od 17:00 do 17:30
 • Vstupné zdarma
 • Určené pro: rodiče a děti, děti.

Program

 • středa 1.11. Dlouhý, Široký a Bystrozraký
 • pondělí 13.11. O Šípkové Růžence
 • středa 15.11. Princ Bajaja
 • pondělí 27.11. O chytré princezně
 • středa 29.11. Potrestaná pýcha
 • pondělí 11.12. Půjdem spolu do Betléma
 • středa 13.12. Půjdem spolu do Betléma
 • čtvrtek 14.12. Půjdem spolu do Betléma
 • pondělí 18.12. Půjdem spolu do Betléma
 • středa 20.12. Půjdem spolu do Betléma
 • čtvrtek 21.12. Půjdem spolu do Betléma
Pohádky na Barrandově – Princ Bajaja
Autor
01 listopadu

Pohádky na Barrandově – Princ Bajaja

Kateřina Boušová a Papírová pimprlata hrají klasické pohádky v knihovně na Barrandově. Vstup volný.

Pro děti
 • Místo konání: pobočka knihovny Barrandov 
 • Akce probíhá od 17:00 do 17:30
 • Vstupné zdarma
 • Určené pro: rodiče a děti, děti.

Program

 • středa 1.11. Dlouhý, Široký a Bystrozraký
 • pondělí 13.11. O Šípkové Růžence
 • středa 15.11. Princ Bajaja
 • pondělí 27.11. O chytré princezně
 • středa 29.11. Potrestaná pýcha
 • pondělí 11.12. Půjdem spolu do Betléma
 • středa 13.12. Půjdem spolu do Betléma
 • čtvrtek 14.12. Půjdem spolu do Betléma
 • pondělí 18.12. Půjdem spolu do Betléma
 • středa 20.12. Půjdem spolu do Betléma
 • čtvrtek 21.12. Půjdem spolu do Betléma
Pohádky v knihovně na Barrandově – O Šípkové Růžence
Autor
01 listopadu

Pohádky v knihovně na Barrandově – O Šípkové Růžence

Kateřina Boušová a Papírová pimprlata hrají klasické pohádky v knihovně na Barrandově. Vstup volný.

Pro děti
 • Místo konání: pobočka knihovny Barrandov 
 • Akce probíhá od 17:00 do 17:30
 • Vstupné zdarma
 • Určené pro: rodiče a děti, děti.

Program

 • středa 1.11. Dlouhý, Široký a Bystrozraký
 • pondělí 13.11. O Šípkové Růžence
 • středa 15.11. Princ Bajaja
 • pondělí 27.11. O chytré princezně
 • středa 29.11. Potrestaná pýcha
 • pondělí 11.12. Půjdem spolu do Betléma
 • středa 13.12. Půjdem spolu do Betléma
 • čtvrtek 14.12. Půjdem spolu do Betléma
 • pondělí 18.12. Půjdem spolu do Betléma
 • středa 20.12. Půjdem spolu do Betléma
 • čtvrtek 21.12. Půjdem spolu do Betléma
Pohádky v knihovně na Barrandově – Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Autor
01 listopadu

Pohádky v knihovně na Barrandově – Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Kateřina Boušová a Papírová pimprlata hrají klasické pohádky v knihovně na Barrandově. Vstup volný.

Pro děti
 • Místo konání: pobočka knihovny Barrandov 
 • Akce probíhá od 17:00 do 17:30
 • Vstupné zdarma
 • Určené pro: rodiče a děti, děti.

Program

 • středa 1.11. Dlouhý, Široký a Bystrozraký
 • pondělí 13.11. O Šípkové Růžence
 • středa 15.11. Princ Bajaja
 • pondělí 27.11. O chytré princezně
 • středa 29.11. Potrestaná pýcha
 • pondělí 11.12. Půjdem spolu do Betléma
 • středa 13.12. Půjdem spolu do Betléma
 • čtvrtek 14.12. Půjdem spolu do Betléma
 • pondělí 18.12. Půjdem spolu do Betléma
 • středa 20.12. Půjdem spolu do Betléma
 • čtvrtek 21.12. Půjdem spolu do Betléma
Naši junioři opět zazářili
Autor
30 října

Naši junioři opět zazářili

Na konci září proběhlo v holandském Leidenu Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitness. Juniorští závodníci ze sportovního klubu Studio K Barrandov byli opět velmi úspěšní a přivezli si z MS medaile. Nejcennější zlato získala Karolína Kudláčková, která se stala již podruhé za sebou juniorskou mistryní světa. Stříbrné medaile si přivezli Tomáš Absolon v kategorii muži a družstvo Fitness Petite ve složení Kopalová, Kudláčková, Pšeničková, Nováková, Suková. Juniorské trio sportovního aerobiku Havránková, Kopalová, Pšeničková získalo bronz stejně jako pár sportovního aerobiku T.Absolon a P.Syručková. Všem moc gratulujeme a v nové závodní sezóně všem závodníkům Studia K Barrandov držíme palce!

Ivana Kobelková

 

Kontrola výskytu černé zvěře v oblasti Klukovice a Sídliště Barrandov
Autor
25 října

Kontrola výskytu černé zvěře v oblasti Klukovice a Sídliště Barrandov

Upozorňujeme občany,  že ode dne 3. 11. 2017 a následně v týdenních cyklech bude ve večerních hodinách (od 18:00 hod) probíhat kontrola výskytu černé zvěře v oblasti Klukovice a Sídliště Barrandov.

V rámci této kontroly nebude probíhat odstřel, avšak mohou se ozývat rány od použitých petard k vyplašení zvěře.

V případě dotazů se můžete obracet přímo na pana Ing. Františka Čubu, honebního starostu, Honební společenstvo pro Prahu 5 a Prahu JZM na uvedených kontaktech:  divocacivpraze@seznam.cz nebo http://www.myslivost.cz/oms/praha6/

Zdroj : http://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/212676-kontrola-vyskytu-cerne-zvere-v-oblasti-klukovice-a-sidliste-barrandov

 

Souhrné informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017
Autor
20 října

Souhrné informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., v částce 48, která byla rozeslána dne 02. 05. 2017.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dvou dnech:

v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a

v sobotu 21. října 2017 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 21. října 2017 dosáhl věku nejméně 18 let.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb (tj. 20. a 21. října 2017) okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

O přenosnou volební schránku může volič požádat do 19. října 2017 na Úřadu městské části Prahy 5, Nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 u paní Obuchovové tel.: 257 000 316 nebo u paní Havlíkové tel.: 257 000 196.

Volby v zahraničí

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je možno hlasovat i v zahraničí na příslušných zastupitelských úřadech. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra – www.mvcr.cz.

Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi.

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o vydání voličského průkazu. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 05. 10. 2017.

Volič může požádat osobně u úřadu, který vede stálý seznam voličů, nejpozději do středy 18. 10. 2017 do 16.00 hodin.

Žádost (viz. formulář níže) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději do pátku 13. 10. 2017 do 16.00 hodin.

Voličský průkaz může případně převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (viz. formulář níže).

Žádost můžete odnést v úřední hodiny – pondělí a středa od 8:00 – 18:00 do kanceláře č. 051 (Štefánikova 13 – 15), Anna Matochová, DiS., tel.: 257 000 867.

Vyhledání volebních místností – http://www.praha5.cz/cs/volby

Informace o volbách naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz.

Výsledky všech druhů voleb naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu – www.volby.cz.

Rosteme pro život 2017
Autor
10 října

Rosteme pro život 2017

4. listopad 2017 10:00 – 5. listopad 2017 17:00 

Fakultní základní škola Barrandov II

V Remízku 7/919
152 00 Praha 5
Přijďte si pohrát se svými dětmi, objevit spoustu kvalitních, smysluplných a nápaditých hraček,být spolu jako rodina, inspirovat se a vyhnout se vánočnímu maratonu.
Zveme vás na 7. ročník inspirativního veletrhu v Praze. Přes 70 vystavovatelů vám představí pestrou paletu kvalitních nápaditých hraček, které podporují přirozený rozvoj a vzdělávání dětí.

Pro děti je již tradičně připraveno velké množství oblíbených dílniček, kde si mohou hrát, stavět, tvořit a osobně si vše vyzkoušet. K vidění bude i spousta didaktických pomůcek.

Přijďte si hračky prohlédnout, vzít do ruky a zeptat se na ně. Porovnejte kvalitu a až pak nakupujte. Naší vizí je nabídnout vám v době e-shopů důležité výhody osobního nakupování.

Ukliďme svět nebo alespoň kousek Barrandova!
Autor
04 října

Ukliďme svět nebo alespoň kousek Barrandova!

Pojďme se opět sejít a udělat z alespoň toho pidikousku světa trochu příjemnější místo. K tomu protáhnout po ránu svá těla, pohovořit či pomlčet při práci s fajn lidmi, má přeci také něco do sebe.

Posledně vás přišlo docela hodně, přijdete i teď? 

14. říjen v 9:00–13:00
Oddíl Sportík
Krškova 807/21, 15200 Praha
KURZ VAŘENÍ PRO DĚTI MALÝ GURMÁN NA BARRANDOVĚ
Autor
04 října

KURZ VAŘENÍ PRO DĚTI MALÝ GURMÁN NA BARRANDOVĚ

Slow Food Prague, česká odnož mezinárodní organizace, pořádá kurz MALÝ GURMÁN, aby Vaše dítko získalo k jídlu, včetně nepopulární zeleniny, dlouhodobě pozitivní vztah. Osvědčený koncept, který už několik let s úspěchem funguje na francouzském lyceu a International School of Prague, a na který se děti těší!

Vaše dítko seznámíme se základními surovinami, hravou formou předáme informace o jejich původu, společně si z nich uvaříme a pochutnáme si na domácích raviolách, muffinech, polévce, dobré pomazánce… V souladu s filozofií hnutí Slow food – DOBRÝ – ČISTÝ – POCTIVÝ si děti osahají základní ingredience, naučí se s nimi pracovat a díky vynaloženému úsilí získají respekt k jídlu jako takovému.

A samozřejmě co by to bylo za kurz vaření bez spousty smíchu, řádění a umazaných zástěrek! Děti se na chvíli promění v šéfkuchaře a zažijí mnoho legrace. Pomáhat jim v tom budou naši dva lektoři přítomni na každém kurzu. Naším přičiněním si děti odklopí pokličku pravého kuchařského umění,  procvičí jemnou motoriku, týmové schopnosti i společnou komunikaci a posílí svou chuťovou paměť na přirozenou stravu, kterou si samy vyrobí a kreativně upraví. Vrátí se Vám s plným bříškem, zážitkem a vytištěným a vyzkoušeným receptem, který si můžete uvařit doma společně. Každé dítko si sebou z každého kurzu navíc odnáší malý vzorek jídla, který vždy připravujeme. Pochlubí se tak doma se svým výtvorem a vy všichni můžete vyzkoušet, co dobrého se ten den v kurzu vařilo. V našem kurzu si například uvaříme a připravíme polévku (pórkovou), těstoviny (ravioly s ricottou), pohankové palačinky
či domácí nanuky.

Pro koho? Děti ve věku 7 – 11 let
Kdy? Jednu středu v měsíci, 15:00 – 16:30 h.
(říjen 2017 až červen 2018, celkem 10 lekcí)
Kde? Jídelna Filmového studia Barrandov
Kříženeckého náměstí 322, Praha 5
Bus č. 105 a 230 do zastávky Filmové ateliéry

Cena? 350 Kč / lekce

290 Kč / lekce (přihlášení na všech 10 lekcí)

Další info? Pavlína Muzikářová
m: +420 777 550 805
e: pavlina.muzikarova@slowfood.cz
w: www.slowfood.cz

Autosalon Klokočka představuje nový model ŠKODA KAROQ
Autor
03 října

Autosalon Klokočka představuje nový model ŠKODA KAROQ

17. října bude v Autosalonu Klokočka na pražském Barrandově představen nový člen škodovácké SUV rodiny ŠKODA KAROQ

ŠKODA KAROQ je bezpečně jiná. Přijďte se přesvědčit do našeho barrandovského autosalonu a buďte mezi prvními, kdo se seznámí s novým SUV značky ŠKODA. Vyspělé prvky techniky, komfort, precizní jízdní vlastnosti, řada nejmodernějších asistentů jízdy, elegantně vysochané linie s dojmem bezpečí a robustnosti. ŠKODA KAROQ osloví i náročnější zákazníky.

Zveme Vás do Autosalonu Klokočka Barrandov v ulici Borského 876 v Praze 5, kde bude od 17 hodin při slavnostním představení vůz možné také vyzkoušet a otestovat. Více na www.klokocka.cz.
— — — — — — — — — — — — — — — — –
Společnost Autosalon Klokočka patří mezi největší autorizované prodejce a servisy značek Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen užitkové vozy a Kia v České republice. Dále patří mezi
největší prodejce ojetých vozů v programech ŠKODA Plus a Das Welt Auto s vlastním Autosalonem zánovních vozů. Bezmála 30 let nabízí vysoký standard poskytovaných služeb a individuální přístup ke každému zákazníkovi. Bližší informace na www.klokocka.cz.

Výběrová řízení na obsazení 2 volných pracovních míst v městské části Praha-Slivenec
Autor
26 září

Výběrová řízení na obsazení 2 volných pracovních míst v městské části Praha-Slivenec

Městská část Praha –Slivenec vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa  referentka na úseku výstavby, majetku a investic – plný úvazek  –  http://www.praha-slivenec.cz/wp-content/uploads/2017/09/17-09-20-V%C5%98-referent-ekonomick%C3%BD-Slivenec.pdf

Městská část Praha – Slivenec vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referentka ekonomického úseku – částečný úvazek  – http://www.praha-slivenec.cz/wp-content/uploads/2017/09/17-09-20-V%C5%98-referent-stavebn%C3%AD-Slivenec.pdf

 

Zdroj : http://www.praha-slivenec.cz/vyberova-rizeni-na-obsazeni-2-volnych-pracovnich-mist-v-mestske-casti-praha-slivenec/

Den zdraví ve Slivenci
Autor
22 září

Den zdraví ve Slivenci

Udělejte něco pro sebe a přijďte na  Den zdraví, který se uskuteční v sobotu 23. září 2017 od 13:00 do 17:00 hod.

V budově úřadu si můžete v Klubu seniorů (přízemí) nechat zkontrolovat mateřská znaménka, v zasedacím sále (1. patro)  nechat změřit celkový cholesterol, tělesný tuk, BMI, cukr, krevní tlak,kyslík v krvi spirometrem, poradit se ve výživové poradně, poradit se s žilními problémy a osteoporozou.

Na návsi u rybníka bude stánek Českého červeného křížem, oblastního spolku pro Prahu 1, který Vás seznámí se základy první pomoci, předvede jak se ošetřují typická zranění a ukáže Vám základy resuscitace. Děti si mohou zaskákat ve skákacím hradu a všichni si mohou   vyzkoušet nový moderní sport paddleboard na obecním rybníku. U Café le Papillon bude připravena prezentace a ochutnávka zdravých potravin.  Ve Fit Švestce ( Ke Smíchovu 315) je připravena ukázka lekcí různých druhů cvičení : od 13:00 hod Tabatou za zdravím, od 14:00 hod Kondiční cvičení pro zdraví, od 15:00 Pilates a od 16:00 hod cvičení pro zdraví záda. Přijďte vyzkoušet, které cvičení Vám bude nejlépe vyhovovat. K ukázce Vám stačí pohodlné oblečení. Těšíme se na Vás.

Celá akce je v rámci  Místní agendy  21, koná se pod záštitou radního pro oblast zdravotnictví a je finančně podpořena z rozpočtu MHMP.

 

Zdroj: http://www.praha-slivenec.cz/?p=14184

Zažít Hlubočepy jinak 2017
Autor
14 září

Zažít Hlubočepy jinak 2017

Sousedské veselí opět dorazí do ulice Hlubočepská! V sobotu 16. 9. v 13:30–22:00.
Přesná adresa: https://mapy.cz/s/1YXAO
13.30 Pouliční kavárna
13.30 Pocta cuketě
14.00 Teapack – improvizační duo
16.00 Loutkové divadlo Jiří Polehňa – Neposlušná kůzlátka
17.00 Vyhlášení výsledků soutěže Pocta cuketě
18.00 Debata o podobě zachráněného plácku za viaduktem
20.00 Cílená nejistota

Dále vás čeká: pouliční kavárna, domácí creperie, antikvariát, šperkařská dílna, dílna tušové grafitti, blešák, střelnice Růže & bonbóny, časosběrná výstava Pohled z kuchyňského okna a další…

Těšíme se na vás! Bez aut.

Pouť ke sv. Ludmile na Tetín  –  spojení historie a současnosti
Autor
11 září

Pouť ke sv. Ludmile na Tetín  –  spojení historie a současnosti

Pouť ke sv. Ludmile na Tetín  –  spojení historie a současnosti 

 „Národ žije těmi ideály, kterými vznikl, těmi hodnotami, které přijal.“ 

Svatá Ludmila-Tetín a obraz malířky Bohunky Waageové-Kosmický kříž 

 

Datum: sobota 16. září 2017, sraz 8,30 hod v Srbsku na vlakovém nádraží.

Trasa:  Srbsko * * * Tetín-výstava obrazů Bohunky Waageové „Andělé“ v Kostele sv. Jana Nepomuckého (dříve Kostel sv. archanděla Michaela) * * * jeskyně Koda * * * Císařská rokle* * * Srbsko. Délka trasy cca 13-15 km.

 

 

Na úvod vysvětlení, proč právě spojení sv. Ludmily a Tetína s Bohunkou Waageovou a obrazem „Kosmický kříž“. Jednoduše by šlo říci „náhoda“. Náhoda však neexistuje. „Náhoda je nepoznaná nutnost“.

 

Po letošních Velikonocích, kdy jsem se vrátila z Bosny, mi jako první informace přišla výstava obrazů Bohunky Waageové na Tetíně s názvem „Andělé.“ Uvědomila jsem si, že Tetín je místem, kde pobývala sv. Ludmila. Pocházela ze srbské země a já se cestou z Bosny vracela z její domoviny. Neprodlené volání Tetína nešlo tedy ignorovat. O další se už postaral vystavovaný obraz „Kosmický kříž“, který jsem i po výstavě měla stále před očima a vnímala ho jako zjevení. Bohunku Waageovou jsem do této doby neznala, avšak právě díky fascinujícímu obrazu s kosmickým X jsem ji oslovila, abych za něj mohla poděkovat. Společně pak vznikla myšlenka znovu navštívit výstavu a spojit ji s poutí ke sv. Ludmile. Současně pak i s výpravou k jeskyni Koda, která se nachází nedaleko Tetína a je též známá jako „děloha“ Matky Země. Tato informace naopak fascinovala Bohunku Waageovou.

 

Spojení všech zmíněných momentů může na první pohled působit nesourodě, ale hlubším pohledem na život a odkaz sv. Ludmily dává vše smysl.  „Národ žije těmi ideály, kterými vznikl, těmi hodnotami, které přijal.“  Pouť můžeme proto vnímat jako pomyslný návrat ke kořenům křesťanství, návrat do doby, ve které se díky vlivu svaté Ludmily tvoří česká státnost a budují se její základy. Moudrá a vzdělaná Ludmila přijala během svého života křest přímo z rukou slovanského věrozvěsta Metoděje, a to spolu se svým manželem Bořivojem I. Přijetí křesťanství bylo klíčovou událostí a mělo obrovský vliv na vznik české státnosti. Svatá Ludmila je tedy právem vnímána jako naše národní patronka a nazývána „matkou České země“. Je jedním z hlavních předků českých panovníků i českých královen. Během jejího života byly položeny základy ke christianizaci Čech a také základy moci Přemyslovců.

 

Tetín a jeho okolí, kde sv. Ludmila žila a také i zemřela, sehrává současně v celém ději významnou úlohu a jistě také nikoli nahodilou. Zadíváme-li se na mapu naší vlasti a zakreslíme na ní všechna poutní místa, především Mariánská, a máme-li potřebné vědomosti, objevíme, že zjevená místa rodí zázraky. Hluboko pod zemí se skrývají rozsáhlé dutiny, jeskyně, naleziště rud, léčivé horké prameny, zřídla… Proč právě nad těmito místy vyrostly kostely zasvěcené Bohu? A kdo před námi je označil a objevil? Bylo to proto, aby ony zvláštní body zemského povrchu nebyly porušeny? Aby je lidská zaslepenost nezdevastovala? Posvátná místa měla zcela jistě odvrátit člověka od pokusů ohrozit je například těžbou, protože představují životně důležité uzly – ochraňující řád dané lokality. Hledání takového místa je pak přibližováním se k Bohu.

 

Nemůže být náhoda, že na takovém místě jako je Tetín si najde své místo i obraz „Kosmický kříž“. „Najít Místo, svůj pevný bod, je nejvyšším cílem zde na Zemi“. Od počátku věků žije v člověku snaha spojovat slovo se Slovem, jev s Jevem, skutečnost se Skutečností v pevný řetězec věcí světa, v nekonečný Akord harmonie vesmíru. „Člověk nepovstal z opice, ale ze Země jako ze Snu, aby všemu na světě dal jméno“. Tím, že zobrazujeme a pojmenováváme věci a jevy, stáváme se podílníky stvoření. („Bůh má jen jedny ruce, a to jsou ty naše“.) Kosmický kříž – světelný kříž, vyjadřuje osvícení, nalezení cesty Lásky, sladění se s kosmickým řádem, protnutí hlasu lidské duše a Světla-Božího slova. Svatá Ludmila byla žena Bohem obdařená, žena vědomá, spojená se svou duší, která správné místo k životu a správnou cestu života nalézt dokázala. Poznala, že základem skutečné moci je odpor k násilí a v takovém duchu dbala na výchovu sv. Václava, který se později stává hlavním patronem Čech a Moravy a symbolem české státnosti. Zásluha sv. Ludmily pro naši zemi je obrovská. Dokázala své schopnosti a vědomosti spojit s Kristovskou energií a vytvořit tak „dílo“ neskutečně hodnotné a nadčasové, jehož ochraňující dopady pro naši zemi budeme ještě stále nalézat a uvědomovat si ho jako velké bohatství, jako silnou armádu v nebesích. Máme proto mnoho důvodů vykonat pouť právě na takové místo, jakým je Tetín a právě za takovou světicí, jakou byla sv. Ludmila. Můžeme tak oživit svojí vědomou přítomností stín někdejších zářivých barev, neboť zde stvořený a po staletí pomocí modliteb a poutí oživovaný ochranný bod také potřebuje, stejně jako lidé, stálý přísun duchovní energie („Bůh nemá jiné ruce, než ty naše“). Je to činnost člověku odpradávna přirozená, jedná se vlastně o vztah, o udržování vztahu s tím, co je pro zachování lidství a důstojnosti života nejdůležitější. Víme, že každý vztah vyžaduje pozornost a čas. To nejcennější, co si můžeme navzájem dát, je náš čas. Čas věnovaný Bohu může činit zázraky. Věnovaný čas a věnovaná pozornost umí udržet každý vztah = nikdy nekončící pevný řetězec věcí světa. Viz Kniha Genesis, Gn 1, 1-29: Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi“. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: „Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi.“ 

 

Proto během naší pouti zařadíme do programu pro zpestření malé dílčí obřadečky, které jsou nezbytným šatem našich idejí. Naše ztotožňování se s vyzařováním dané krajiny a s její mýtickou tradicí vyžaduje cítění s příjemným naladěním. To pak umožní krátký vhled všem, kdo nejsou schopni samostatně prorazit tvrdou skořepinu obalující ztracený ráj.

Z téhož důvodu pro snazší naladění se na místa, kterými budeme procházet, si každý může vzít s sebou svůj osobní kamínek a šálu či šátek (ideálně bílý), a to jako viditelný projev úcty ke sv. Ludmile – šátek je její atribut.

 

(((Pro upřesnění, biblický výraz „podmaňte si“ může budit nesouhlas, spíše by se patřilo „spolupracujte“ s ní = udržujte s ní vztah. Příroda je kniha, kterou napsal Bůh pro člověka, a každý živý tvor je písmenem této knihy. Příroda je kniha o Bohu. Země není jen naše vesmírná loď umožňující lidskou existenci. Země není jen skladištěm věcí, odkud bereme potravu, šaty a materiál na svá obydlí, země není jen bitevním polem, na kterém se odehrává náš boj o věčnou spásu. Zemi potřebujeme ještě z jednoho mnohem závažnějšího důvodu. Země je ikonou Boží, oknem do absolutna, knihou, kterou napsal Bůh. Skrze Zemi kontemplujeme Boha.)))

 

Spojení s jeskyní Koda, jakožto „dělohou“ Matky Země, je také opodstatněné. „Člověk nepovstal z opice, ale ze Země jako ze Snu“. „Bůh učinil člověka spravedlivého a dal mu ruku, aby v ní nosil duši“. Mýtoetymologické myšlení na základě pozorování vychází z toho, že duše je spojená s vlhkostí či mlžným oparem a vystupuje z těla v podobě obláčku a nejraději se zdržuje u pramenů, ve vlhkých jeskyních, případně v blízkosti Luny, odkud prší, padá mlha či sníh. Historické záznamy zmiňují setkávání kněžny Ludmily s duchovním spojencem, se kterým vedla hovory o spáse. Je to sv. Ivan, který žije ve stejnou dobu nedaleko v místě, kde později vznikla obec Svatý Jan pod Skalou a u něhož si historikové všímají označení „syn krále chorvatského“. Z dob Ivanových se mezi lidem dochovala pověst o svatém muži a zázračně změkčeném a krví zkropeném kamenu, který se nachází v prostoru jeskyně, sousedící se zdejším kostelem sv. Jana Křtitele. Podle lidové tradice pobýval sv. Ivan i poblíž osady Koda, kde za svůj příbytek mohl používat některou z okolních jeskyň. Mnohé písemnosti dokládají uctívání kamenů s otisky světců a dalších míst, jako jsou skalnaté vyvýšeniny a hory, což se shoduje s odpradávna mnichy tradovaným místem „setkávání“(„Na počátku věků slíbily kameny Bohu, že budou ku pomoci člověku“). Udržování spojení s Matkou Zemí skrze uctívání neobvyklých kamenů nemůžeme tedy vnímat jako prázdný pohanský zvyk, ale jako vědomé konání osvíceného člověka, které je nezbytnou součástí přežití, což je doloženo i teologicky: „Moje spása a moje proměna je vázána nejen na spásu ostatních lidí, ale také na proměnu živočichů, rostlin a minerálů, na jejich začlenění do Božího království, což vše závisí na mém vlastním tvůrčím úsilí“(otec Tomáš Špidlík, kardinál, teolog nerozdělené církve – starec, patřící k nejvýraznějším osobnostem našeho národa 20. století).

 

 

V návaznosti na zmínku o „děloze“ Matky Země a kosmickém kříži vyvstává další spojitost. Z historických pramenů se dozvídáme, že sv. Ludmila byla původně pohřbena na Tetíně. Na témže místě byl ve stejnou dobu vybudován chrám sv. Michaela archanděla, který zde stojí dodnes; má pouze nové zasvěcení, a to sv. Janu Nepomuckému. Roku 925 nechává kníže Václav přenést ostatky sv. Ludmily do svatojiřské baziliky na Pražském hradě. Z tohoto chrámu se dochoval původní tympanon, který nese nápis: „IN GREMIO MATRIS RESIDET SAPIENTIA PATRIS“ (V klíně Matky zůstává Moudrost Otcova). Víme-li, že sv. Jiří je pozemská forma archanděla Michaela, nemůže být náhoda, že místem trvalého odpočinku sv. Ludmily je právě tento chrám, neboť sv. Jiří je světec často spojovaný s kultem plodnosti a současně také s písmenem X, které se pojí se slovem LUX a je chápáno jako „světelný kříž“, jako znak pravého osvícení, jako „světlo“. Rozložením slova LUX na řecká písmena lze celé slovo shrnout pod jediné písmeno, a to právě X, o němž Ezechiel říká, že se jím označovala čela duchovně osvícených jedinců, těch, kteří „vzdychali a sténali“ pro Jeruzalém. Rovněž archanděl Michael bývá historiky často zahrnut pod kódové písmeno X, jakožto „živoucí obraz Boha“, jako ochránce žen, který nakonec draka porazí. Stejně tak je písmeno X spojováno se světcem, který první potkal Ježíše a znamená pravé osvícení, znamená skutečný symbol čistoty a „světla“.

Zajímavé je také spojení s druhým, ještě starším tetínským svatostánkem, s kostelem sv. Kateřiny, který kněžnu Ludmilu pamatuje. Zkoumáním původního keltského názvosloví bylo objeveno, že „tewynn“ znamenalo „čistý“. Kateřina – katharsis = očištění. Svatoivanské legendy zmiňují kněžnu Ludmilu coby manželku knížete Bořivoje také jako Lidmilu. Jméno Lidmila pak nabízí význam, že je lidu milá, lidem (národem) milovaná, což také značí „čistotu“ neboli svatost. Nabízí se proto ve spojení s Tetínem i domněnka, že bájná Teta může souviset s výrazem „thuatha“, kterým se označoval lid, národ, přičemž Teta a historicky doložená Ludmila mohou být jen dvě různé podoby mocné světice Kateřiny.

 

Přijměte tedy pozvání na pouť s tím, že nejde jen o sdělování již řečených informací o významu a posvátnosti místa tolik známého a vtisknutého již navždy do paměti krajiny a zasunutého pevně do paměti národa, ale také o jeho společné procítění duchovním zrakem a vnitřním sluchem. Budeme se snažit, abychom v přímém kontaktu s místem nebyli pouhými turisty, ale vědomě se pohybujícími bytostmi, které skrze vyladění svých srdcí a duší pocítí sepětí s místem a s jeho energií a sami se tak můžeme stát nositeli Světla, které zde po dlouhé věky mocně vyzařuje a podněcuje člověka ke směřování k vyšším životním hodnotám a ideálům. Větě „Národ žije těmi ideály, kterými vznikl a těmi hodnotami, které přijal“ můžeme dát každý svým dílem impulz živosti. Právě ony ideály jsou živoucí síly naší budoucnosti, které posvátné místo Tetín v sobě koncentruje a motivuje nás hledat spirituální bohatství naší země. Proto působí jako orientační bod v prostoru a čase, umí probudit touhu pohlédnout výš, nad obzor všedního dne, umí dát odvahu a hlubší smysl životu. Proto se k tak posvátnému místu zcela přirozeně pojí významně svítící maják české historie sv. Václav – stále živoucí symbol naděje a víry ve vítězství, který pozvedá naši pozornost od pozemského k Božskému, od sebestřednosti k jednotě a poodhaluje svět pravdy, lásky a věčnosti. Skrývá v sobě esenci vznešenosti, podněcuje, abychom i my ji dokázali vnést do svých srdcí a utvořili si tak vlastní niterní linie, které převádějí odkaz minulosti skrze naše cítění dále pro naše potomky.

 

 

Na společné setkání se těší

Anežka Dukátová

t. 721 828 662

 

ZVÍŘÁTKOVÉ VÁNOCE – akce v ZOOkoutku v Malé Chuchli
Autor
09 srpna

ZVÍŘÁTKOVÉ VÁNOCE – akce v ZOOkoutku v Malé Chuchli

Neděle 17. prosince od 14 hodin v zookoutku v Malé Chuchli: ZVÍŘÁTKOVÉ VÁNOCE 🎄

Před nejkrásnějšími svátky roku nasajte jejich atmosféru v zookoutku, který ani v zimě neusíná, natož aby spal před vánoční nadílkou! Stejně jako předchozí rok se vám i letos otevřou brány do výběhů a budete mít příležitost předat zvěři malý dárek, třeba ve formě jablíčka.

Více info na letáčku a zde – https://www.facebook.com/LesyhlmPrahy/?fref=ts

SVATOHUBERTSKÉ TROUBENÍ – akce v zookoutku v Malé Chuchli
Autor
09 srpna

SVATOHUBERTSKÉ TROUBENÍ – akce v zookoutku v Malé Chuchli

Sobota 4. listopadu od 14 hodin v ZOOkoutku v Malé Chuchli: SVATOHUBERTSKÉ TROUBENÍ 📯

Poslední podzimní tanec padajícího listí loučícího se se stromy v chuchelském háji dokreslí zvuky lesnic a borlic. Přijďte si poslechnout působivé znělky, signály a skladby, které jsou nedílnou součástí českého lesnictví a myslivosti.

Více info na letáčku a zde – https://www.facebook.com/LesyhlmPrahy/?fref=ts

TO JSEM Z TOHO JELEN – akce v zookoutku v Malé Chuchli
Autor
09 srpna

TO JSEM Z TOHO JELEN – akce v zookoutku v Malé Chuchli

Sobota 16. září od 14 hodin v zookoutku v Malé Chuchli : TO JSEM Z TOHO JELEN 🦌

Program pro malé i velké, s nímž proniknete do života jelení zvěře. Poslechnete si jejich mocné troubení, seznámíte se s jejich příbuznými a na vlastní kůži si otestujete, jak těžká je ozdoba, kterou celý den hrdě nosí na hlavě.

Součástí programu jsou i křtiny našeho nového rysího obyvatele. Už jste pro některé jméno hlasovali? http://www.lhmp.cz/…/anketa-do-chuchelskeho-zookoutku-se-v…/

Více info na letáčku a zde – https://www.facebook.com/LesyhlmPrahy/?fref=ts

 

BARRANDOV – SPLNĚNÝ SEN – vlativědná vycházka
Autor
26 července

BARRANDOV – SPLNĚNÝ SEN – vlativědná vycházka

5. 8. / so BARRANDOV – SPLNĚNÝ SEN. O splněném snu Václava Maria Havla i o architektech Maxi Urbanovi a Vladimíru Grégrovi, kteří pomáhali tento sen naplňovat, si budeme povídat mezi unikátními vilami na skalnatém ostrohu nad Vltavou. Začátek akce v 16:00 na zastávce autobusu č. 105 „Filmové ateliéry“ (jede od stanice metra B „Smíchovské nádraží“), (upozorňujeme, že malý autobus jezdí v delších intervalech a prosíme o včasný příchod na vycházku). Cena 120/80 Kč  Mgr. Stanislava Micková

Zdroj : http://www.praguecitytourism.cz/cs/nase-cinnost/prazska-vlastiveda/program-10647

Kinobus DP hl. m. Prahy na hřišti Hlubočepy
Autor
26 července

Kinobus DP hl. m. Prahy na hřišti Hlubočepy

Projekt Kinobus DP hl. m. Prahy bude realizován na území MČ Praha 5 ve dnech 10. – 13. 7. na hřišti Cibulka a 11. – 14. 9. 2017 na hřišti Hlubočepy, Slivenecká 7
zastávka Nádraží – Hlubočepy, linka: 120

Kinobus je speciální vozidlo, které vzniklo na podkladě klasického linkového autobusu. Jeho útroby doznaly značných změn a výsledkem je plnohodnotné pojízdné kino, které místo lidí převáží zážitky. Cílem projektu Kinobus DP hl. m. Prahy bylo vytvořit zcela profesionální promítací zázemí. Prioritou je maximální mobilita a soběstačnost. Základem každé projekce je dobrý obraz, kterou zajišťuje nafukovací projekční plocha v rozměru 8 x 4 m vyrobená na zakázku v Anglii.

Oblíbené pojízdné kino opanuje prostřednictvím dalšího turné Dopravního podniku hlavního města Prahy i v letošním roce letní dny. Jubilejní desátý ročník bezplatného promítání Kinobusu ve vybraných pražských lokalitách opět nabídne snímky jak z české, tak i zahraniční produkce.

 Celkem 15 tradičních, ale i zcela nových promítacích míst zažije od 19. června do 14. září 2017 více než 54 promítacích večerů. Během nich se návštěvníci, vždy od pondělí do čtvrtka, dočkají bohaté porce komedií v podobě titulů Instalatér z Tuchlovic, Bezva ženská na krku či Všechno nebo nic, chybět však nebudou ani vážnější témata – ty zastoupí filmy jako Nickyho rodinaSpotlight či životopisné snímky Masaryk a Božská Florence. Do pozitivnějších nálad nás však hned vzápětí může spolehlivě zavést pohádka Anděl Páně 2, akční Rogue One: Star Wars nebo úspěšný animovaný hit Zootropolis.

Kinobus i tentokrát nabídne 200 míst k sezení, bezplatnou půjčovnu dek a možnost zakoupení občerstvení. Promítání započne vždy po setmění, mezi 20.30 a 21.45 hodinouVstup je zdarma.

Detailní program naleznete také v této brožuře.

Zdroj : http://www.dpp.cz/kinobus/

 

V Praze 5 v ulici K Barrandovu otevírá Lidl prodejnu nové generace. Na zákazníky čekají speciální akce a svým nákupem podpoří místní mateřskou školu
Autor
26 července

V Praze 5 v ulici K Barrandovu otevírá Lidl prodejnu nové generace. Na zákazníky čekají speciální akce a svým nákupem podpoří místní mateřskou školu

V Praze 5 v ulici K Barrandovu bude 31. července otevřena prodejna nové generace. Je již několikátou prodejnou podle nového konceptu v České republice a zákazníkům i zaměstnancům přinese mnoho novinek. Z nákupů uskutečněných v tento den navíc společnost Lidl podpoří Mateřskou školu Renoirova.

Zákazníci se mohou těšit především na pohodlné nakupování v příjemných prostorách. Před prodejnou je čekají širší parkovací stání, parkovací místa pro rodiny s dětmi, nebo speciální vozíky pro upevnění autosedačky. Uvnitř prodejny jsou to pak širší uličky, nová pekárna, úseky čerstvých potravin, tedy ovoce a zeleniny, masa a mléčných výrobků rozšířené o 20%. Další zásadní novinkou pro zákazníky jsou toalety s prostorem pro přebalování dětí, nebo nové pokladny s odkládacím prostorem i větší plochou za pokladnami, takže zákazníci budou mít větší pohodlí při ukládání svých nákupů.  “Úplnou novinkou je WIFI připojení zdarma, ve vstupním prostoru pak možnost zakoupení kávy s sebou z automatu vyrobeného speciálně pro prodejny Lidl a s nápoji z našeho sortimentu,” doplnila novinky pro zákazníky mluvčí společnosti Lidl Zuzana Holá.

Zaměstnanci budou mít nově k dispozici první patro, kde se dočkají velkoryse pojatého zázemí včetně sprch či odpočinkové místnosti včetně zastřešené terasy. Přibyly i kanceláře a školicí prostory. “Naši zaměstnanci jsou pro nás velmi důležití.  Proto jsme se v novém konceptu snažili jim co nejvíce vyjít vstříc a kromě optimalizace skladových ploch a tras při doplňování zboží jsme se snažili zvětšit a zpříjemnit i prostory určené k odpočinku,” dodala Holá.

Budova prodejny upoutá prosklenou fasádou, díky níž bude co nejvíce využíváno denní světlo. Uvnitř prodejny i na parkovišti bude využíváno výlučně úsporné LED osvětlení. K ochraně životního prostředí přispějí lepší tepelně-izolační vlastnosti budovy, využívání odpadního tepla, efektivní systém podlahového vytápění a chlazení a použití ekologických chladicích technologií.

Majitelům ekologických dopravních prostředků udělá radost nově nainstalovaná rychlonabíjecí stanice pro elektromobily. Jedná se o vůbec první stanici u prodejny Lidl v České republice.

Nová prodejna bude otevřena denně od 7 do 21 hodin a zákazníci se mohou těšit na speciální akce určené pouze pro tuto prodejnu.

První den otevření bude spojen také s podporou místní mateřské školy. Tu podpoří v pondělí všichni zákazníci, kteří nakoupí za více než 300 Kč.  Společnost Lidl totiž daruje MŠ Renoirova z každého nákupu nad 300 Kč uskutečněného v tento den částku 50 Kč. Darované finance budou využity na nákup židliček a dalšího vybavení pro nově otevřenou třídu dvouletých dětí.

 

 

O společnosti Lidl

Společnost Lidl působí v České republice od roku 2003. Z původních 14 prodejen rozšířila svou obchodní síť na současných 234. Strategické rozmístění prodejen a jednoduchost prodeje tvoří základy úspěchu společnosti. Prodejny Lidl jsou charakteristické vysokou funkčností, účelovostí a příjemným a čistým prostředím. Jasné a přehledné rozdělení jednotlivých uliček umožňuje zákazníkovi rychlou a jednoduchou orientaci. Na prvním místě u společnosti Lidl vždy stojí spokojený zákazník.

Filosofie prodeje společnosti Lidl je založena na privátních značkách, tj. vlastních produktech. Veškerý sortiment zboží podléhá neustálé, přísné kontrole kvality a pouze dodavatelé, kteří vysoké normy kvality splňují, mohou své zboží do Lidlu dodávat. Krátká dodací cesta a okamžitá překládka zboží garantují čerstvost všech potravin.

Společnost Lidl pro své zákazníky tradičně připravuje speciální tematické týdny. Kromě potravinářského sortimentu jsou v rámci těchto akcí nabízeny potřeby pro domácnost, kancelář, sport, zábavu nebo kutilství.

 

Více informací naleznete na:

www.lidl.cz

www.facebook.com/lidlcesko

www.instagram.com/lidlcz

www.youtube.com/user/LIDLCeskaRepublika

 

Praha otevřela první kompostárnu, je ve Slivenci, za pět kilo odpadu vydá kilo kompostu
Autor
17 července

Praha otevřela první kompostárnu, je ve Slivenci, za pět kilo odpadu vydá kilo kompostu

Praha v pondělí zprovoznila ve Slivenci první vlastní kompostárnu. Zatím do ní mohou rostlinný odpad vozit jednotlivci, do konce roku se služby rozšíří pro firmy. Vybudování areálu vyšlo na 11,3 milionu korun, dalších 20,6 milionu magistrát přispěl na pořízení techniky.

Jednotlivci mohou zdarma do kompostárny přivézt odpad do objemu 250 kilogramů za měsíc. Mohou odevzdat například listí, posekanou trávu, piliny a odřezky nebo kuchyňské zbytky rostlinného původu. Lidé při odevzdání odpadu dostanou lístečky, na které si budou moci v dalším roce odebrat kompost – dostanou ho kilogram za pět kilo odevzdané hmoty.

V areálu by se mělo ročně zpracovat pět až sedm tisíc tun biologického odpadu. Předpokládá se, že největšími zákazníky budou firmy, které pro Prahu a městské části udržují zeleň.

Odpad zde však bude moci odevzdat jakákoliv společnost. Firmy budou platit 600 korun bez DPH za odevzdanou tunu odpadu, výhodnější budou ceny za odevzdaný odpad z kontejnerů a sběrných dvorů.

Pro firemní klienty začne areál fungovat do konce tohoto roku, zatím se čeká na pořízení nutného technického vybavení. Vzniklý kompost se bude využívat k hnojení městské zeleně a parků a také se bude prodávat.

Vedení Prahy plánuje spouštění dalších kompostáren. „Nechceme se vydat stejnou cestou jako Vídeň, která má jednu obří kompostárnu. Chceme mít síť menších, aby se odpady nemusely vozit přes celou Prahu,“ uvedla pražská radní Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice) s tím, že časem by v Praze mohly být až čtyři.

Město podle Plamínkové nyní jedná o zřízení podobných provozů, často však naráží na odpor městských částí, které kompostárny na svém území nechtějí.

Kompostárna městu možná vydělá

Původně měla provoz areálu zajišťovat soukromá firma, radní nakonec rozhodli, že ho svěří Lesům hlavního města Prahy (LHMP). Po nákupu techniky a zařízení by měl roční provoz kompostárny vyjít na zhruba pět milionů korun, které uhradí magistrát formou neinvestiční dotace. Areál by podle města mohl časem i vydělávat, záležet bude na zájmu ze strany firem.

V Praze již svážejí bioodpad  Jana Plamínková (PSAS), které lidem a firmám nabízejí speciální hnědé kontejnery. Firma eviduje asi deset tisíc zájemců o svoz bioodpadu a ročně ho odveze zhruba 6500 tun. Pražané mohou zahradní odpad odevzdávat i ve sběrných dvorech nebo do velkoobjemových kontejnerů.

Zdroj: http://praha.idnes.cz/kompostarna-slivenec-rostlinny-odpad-dx5-/praha-zpravy.aspx?c=A170703_123717_praha-zpravy_nub

V Praze se v létě připravte na řadu výluk. Nepojede ani metro
Autor
29 června

V Praze se v létě připravte na řadu výluk. Nepojede ani metro

Jako každoročně byly naplánovány i letošní výluky a řada dopravních opatření souvisejících s rekonstrukcemi tramvajových tratí, komunikací a opravami inženýrských sítí, na přázdninové období od července do srpna. Je totiž menší intenzita provozu a nižší přepravní nároky. Opravy a výluky se dotknout i metra, magistrály a dalších zásadních uzlů. Informace budeme zveřejňovat i na www.nasepraha.cz.

Praha – Nevyhnutelné opravy budou probíhat i v metru, týden bude mimo provoz část „céčka“ a začne rekonstrukce nástupiště stanice Muzeum na lince A. „Akce jsou koordinovány tak, aby se vyloučil souběh prací na paralelních komunikacích, aby při jejich realizaci byl negativní dopad na plynulost dopravního provozu co možná nejmenší. Pražanům budeme poskytovat maximum informaci, aby věděli, kdy a kde se bude co dít, a mohli podle toho plánovat své cesty,“ řekl náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek (ČSSD).

Největší omezení pro řidiče

Dopravní omezení se budou týkat i těch nejvytíženějších komunikací v metropoli. Technická správa komunikací hl. m. Prahy bude opravovat Magistrálu, nájezd na Barrandovský most, ulice K Barrandovu, Plzeňskou, Patočkovu, Evropskou třídu, Kunratickou spojku, Vídeňskou, nábř. Kpt. Jaroše a Náchodskou. To je přehled těch nejvýznamnějších stavebních akcí. Některé z nich sice začnou o prázdninách, ale v některých případech je termín skončení prací až v září či v říjnu. Pokračovat budou stavby, které byly zahájeny už dříve – např. Přátelství, Belgická, U Sluncové, Jalodvorská, Žitomírská, dále výstavba protihlukových stěn na ul. 5. května a Štěrboholské spojce. Měla by začít i dlouho očekávaná stavba protihlukové stěny a valu na Spořilovském plácku.

Největší omezení metra

V provozu metra a tramvají začne 1. července několik výluk, které podstatnějším způsobem ovlivní aktuální linkové vedení Pražské integrované dopravy. Opravy trati uzavřou od 1. do 9. července úsek Florenc – Pražského povstání na lince metra C. Od 11. července bude uzavřeno nástupiště ve stanici Muzeum na lince A pro směr Depo Hostivař (na cca 5 měsíců).

Největší omezení tramvají

Dále Dopravní podnik hl. m. Prahy bude rekonstruovat některé úseky tramvajových tratí: Březiněveská – Vozovna Kobylisy, Olšanské náměstí – Nákladové nádraží Žižkov a Ohrada – Spojovací, Nákladové nádraží Žižkov – Biskupcova. Výluky tramvají čekají cestující i z důvodů prací na inženýrských sítích – např. v úseku Moráň – Albertov od 1. 7. do 9. 8. bude obousměrně přerušen provoz tramvají kvůli rekonstrukci kanalizace. Výluka bude poté pokračovat v úseku Výtoň – Albertov – Otakarova. Kratší, týdenní, přerušení tramvajového provozu začne rovněž 1. července v úseku Strossmayerovo náměstí – Hradčanská, kde je důvodem obnova rozvodného tepelného zařízení.

 

 

 

Stavby léta 2017, které ovlivní zásadněji dopravu – TSK

 

 1. Magistrála – ulice Wilsonova a MUK Bulhar (MČ P2 – P8)
  úsek: od Hlávkova mostu k mimoúrovňové křižovatce Bulhar včetně
  T: 8/2017
  Souvislá údržba (fréza) vozovky
  DO: Částečná uzavírka po jednom jízdním pruhu
 2. Barrandovský most nájezdová rampa (MČ P5)
  úsek: Nájezdová rampa z ulice K Barrandovu
  T: 7/2017
  Souvislá údržba (fréza) vozovky
  DO: po polovinách
 3. K Barrandovu (MČ P5)
  úsek: K Holyni – pražský okruh
  T: 08-09/2017
  Souvislá údržba (fréza) vozovky
  DO: Realizace po etapách za úplné uzavírky s převedením dopravy do protisměru
 4. Plzeňská 1. a 2. etapa (MČ P5)
  úsek: Zahradníčkova – Zahradníčkova směr z centra a Zast. tram hotel Golf – Zahradníčkova
  T: 7 – 8/2017
  Souvislá údržba (fréza) vozovky
  DO: po polovinách
 5. Patočkova (MČ P6)
  úsek: Bělohorská – Pod Královkou, do centra, Pod Královkou – Bělohorská z centra T: 7 – 9/2017
  (Souvislá údržba (fréza) vozovky)
  úsek: Brusnice – Střešovická – T: 8/2017-12/2018 (rekonstrukce komunikace, chodníků a odvodnění)
  DO: Částečná uzavírka
 6. Evropská (MČ P6)
  úsek: Vlastina – MUK s Pražským okruhem – T: 8 -09/2017
  úsek: Horoměřická – Gymnasijní (1. etapa) – T: 10 /2017
  DO: Po polovinách v několika fázích
 7. Kunratická spojka 4. a 5. etapa (MČ P2 a P4)
  úsek: Okružní křižovatka s ul. Vídeňská a okružní křižovatka s ul. Vídeňská – Libušská
  T: 8-09/2017
  DO: Částečná uzavírka, jednosměrný provoz
 8. Vídeňská (MČ P4)
  úsek: K Výzkumným ústavům – K Zeleným domkům
  rekonstrukce komunikace
  T: 7-10/2017
  DO: úplná uzavírka s objízdnou trasou
 9. Nábřeží Kapitána (MČ P7)
  úsek: Letenský tunel – Dukelských hrdinů
  T: 8-12/2017
  rekonstrukce komunikace
  DO: uzavírka po etapách
 10. Náchodská (P 20)
  Úsek: Přemostění PO – Stoliňská a Křižovatka s ul. Bystrá
  T: 3.7.- 31.7./2017
  Souvislá údržba (fréza) vozovky
  DO : v prvním úseku je úplná uzavírka pro automobilovou dopravu. Průjezd BUS umožněn kyvadlově a v druhém úseku je částečná uzavírka.

 

 

Výluky metra a TRAM od 1. 7. 2017

METRO

 1. Metro – úsek Florenc – Pražského povstání, linka C

od 1. 7. (zahájení provozu) do 9. 7. 2017 (ukončení provozu)

 1. Metro – uzavření nástupiště ve stanici Muzeum na lince A pro směr Depo Hostivař

od 11. 7. 2017 (zahájení provozu) na cca 5 měsíců

TRAM

 1. TRAM, úsek Březiněveská – Vozovna Kobylisy

od 1. 7. (cca 0:30 hod.) do 1. 9. 2017 (cca 0:30 hod.)

 1. TRAM, úsek Moráň – Albertov

od 1. 7. (cca 0:30 hod.) do 9. 8. 2017 (cca 0:30 hod.)

 1. TRAM, úsek Strossmayerovo náměstí – Hradčanská

od 1. 7. (cca 0:30 hod.) do 10. 7. 2017 (cca 0:30 hod.)

 1. TRAM, úsek Olšanské náměstí – Nákladové nádraží Žižkov a Ohrada – Spojovací

od 1. 7. (cca 0:30 hod.) do 5. 7. 2017 (cca 0:30 hod.)

navazuje

 1. TRAM, úsek Nákladové nádraží Žižkov – Biskupcova

od 5. 7. (cca 0:30 hod.) do 10. 7. 2017 (cca 0:30 hod.)

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., k výše uvedeným výlukám připravil informační letáky v několika typech. Budou k dispozici ve vozech povrchové dopravy, v informačních vitrínách ve stanicích metra, na zastávkách povrchové dopravy nebo v informačních střediscích. K dispozici je budou mít i informátoři v terénu a budou i součástí informace na webu www.dpp.cz.

METRO

 

1) úsek Florenc – Pražského povstání, linka C, 1. – 9. 7. 2017

Z důvodu opravy trati je od zahájení provozu v sobotu 1. 7. do ukončení provozu v neděli 9. 7. 2017 obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Florenc – Pražského povstání.

V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Florenc – Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání.

Změny v provozu tramvají

Zvyšuje se kapacita linky 6, na kterou jsou nasazovány dvouvozové soupravy. Všechny spoje linky 17 jsou provozovány v celé trase (Levského – Kobylisy).

Změny v provozu autobusů

Po dobu výluky je posílen provoz linek 135 a 196.

Změny v zastávkách autobusů

Pro linky 134 a 904 se přemísťují zastávky Pražského povstání – směr Kavčí hory v ulici Děkanská vinice I přibližně o 25 metrů směrem ke křižovatce s ulicí Dačického, směr Podolská vodárna, resp. Sídliště Stodůlky v ulici Děkanská vinice I přibližně o 50 metrů směrem ke křižovatce s ulicí Na Pankráci.

Pro linku 135 se přemísťuje nástupní zastávka Florenc do ulice Ke Štvanici, do nástupní zastávky linky 133.

 

2) uzavření nástupiště ve stanici Muzeum na lince A pro směr Depo Hostivař od 11. 7. 2017

 

Z důvodu opravy části nástupiště ve stanici Muzeum na lince A bude od zahájení provozu v úterý 11. 7. 2017 na cca 5 měsíců uzavřeno nástupiště pro směr Depo Hostivař.

 

Pro jízdu do stanice Muzeum ve směru od Nemocnice Motol je třeba dojet až do stanice Náměstí Míru a následně přestoupit na vlak v opačném směru.

K odjezdu ze stanice Muzeum směrem na Depo Hostivař využijte vlak směr Nemocnice Motol a ve stanici Můstek přestupte do vlaku na opačné  straně nástupiště.

 

TRAM

 

 1. TRAM, úsek Březiněveská – Vozovna Kobylisy

Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati je od soboty 1. 7. 2017 (cca 0:30 hodin) do pátku 1. 9. 2017 (cca 0:30 hodin) přerušen obousměrně provoz tramvají v úseku Březiněveská – Vozovna Kobylisy.

Změny tras tramvajových linek

Linky 17 a 95 jsou ve směru z centra ukončeny v zastávce Kobylisy (nástupní zastávka Březiněveská).

Linka 24 je ve směru od Kubánského náměstí ze zastávky Kobylisy odkloněna přes zastávky Střelničná, Kyselova, Ládví a Štěpničná do obratiště Sídliště Ďáblice.

Náhradní dopravu zajišťují pravidelné autobusové linky od stanice metra Kobylisy. V denním provozu linky 145, 162 a 169 a v nočním provozu linka 958 a v dočasně zřízené variantě takélinka 162 v trase Kobylisy – Sídliště Kobylisy – Mirovická – Vozovna Kobylisy.

 1. TRAM, úsek Moráň – Albertov

Z důvodu rekonstrukce kanalizace je od soboty 1. 7. (cca 0:30 hod.) do středy 9. 8. 2017 (cca 0:30 hod.) přerušen obousměrně provoz tramvají v úseku Moráň – Albertov.

Změny tras tramvajových linek

Linky 14, 18, 24, 93 a 95 jsou v úseku Moráň – Albertov odkloněny přes zastávky Palackého náměstí a Výtoň.

Náhradní doprava není zavedena.

Po ukončení tohoto opatření bude výluka rozšířena o úsek Výtoň – Albertov – Otakarova. O konkrétních opatřeních budeme včas informovat.

 

 1. TRAM, úsek Strossmayerovo náměstí – Hradčanská

Z důvodu obnovy rozvodného tepelného zařízení je od soboty 1. 7. (cca 0:30 hod.) do pondělí 10. 7. 2017 (cca 0:30 hod.) přerušen obousměrně provoz tramvají v úseku Strossmayerovo náměstí – Hradčanská.

Změny tras tramvajových linek

Linky 1 a 25 jsou v úseku Strossmayerovo náměstí – Hradčanská odkloněny přes zastávku Malostranská.

Linky 8, 91 a 96 jsou v úseku Dlouhá třída – Hradčanská odkloněny přes zastávku Malostranská.

Linka 12 je v úseku Strossmayerovo náměstí – Malostranská odkloněna přes zastávku Čechův most.

Linka 26 je ve směru z centra ze zastávky Strossmayerovo náměstí odkloněna do obratiště Výstaviště Holešovice, kde je ukončena.

V denním provozu je zavedena tramvajová linka 36 v trase Divoká Šárka – Dejvická – Hradčanská – Špejchar.

Změny v zastávkách tramvají

Po dobu výluky se zřizuje v obou směrech na nábřeží Edvarda Beneše zastávka Malostranská.

 

V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X1 v trase Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Hradčanská.

V nočním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X91 v trase Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Hradčanská.

 

6) TRAM, úsek Olšanské náměstí – Nákladové nádraží Žižkov a Ohrada – Spojovací

Z důvodu opravy tramvajové trati je od soboty 1. 7. (cca 0:30 hod.) do středy 5. 7. 2017 (cca 0:30 hod.) přerušen obousměrně provoz tramvají v úsecích Olšanské náměstí – Nákladové nádraží Žižkov a Ohrada – Spojovací.

Změny tras tramvajových linek

Linka 1 je ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Krejcárek odkloněna do zastávky Biskupcova, kde je ukončena, dále pokračuje jako linka 11 směr Spořilov.

Linka 9 je v úseku Olšanské náměstí – Nákladové nádraží Žižkov odkloněna přes zastávky Flora a Želivského. Ve směru od Sídliště Řepy je navíc ze zastávky Biskupcova odkloněna do zastávky Palmovka, kde je ukončena (výstupní zastávka v Sokolovské ulici, nástupní v ulici Na Žertvách).

Linka 11 je ve směru od Spořilova zkrácena do zastávky Biskupcova, kde je ukončena, dále pokračuje jako linka 1 směr Sídliště Petřiny.

Linka 26 je v úseku Olšanské náměstí – Želivského odkloněna přes zastávky Flora a Olšanské hřbitovy.

Linka 95 je v úseku Olšanské náměstí – Nákladové nádraží Žižkov odkloněna přes zastávky Flora a Želivského.

Linka 98 je ve směru od Sídliště Řepy ze zastávky Biskupcova odkloněna do zastávky Palmovka, kde je ukončena (výstupní zastávka v Sokolovské ulici, nástupní v ulici Na Žertvách).

Změny v zastávkách tramvají

Zřizuje se výstupní zastávka Palmovka v Sokolovské ulici ve směru Balabenka.

V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X9 v trase Biskupcova – Ohrada – Spojovací a X26 v trase Olšanské náměstí – Nákladové nádraží Žižkov.

V nočním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X98 v trase Biskupcova – Ohrada – Spojovací.

 

7) TRAM, úsek Nákladové nádraží Žižkov – Biskupcova

Z důvodu opravy tramvajové trati je od středy 5. 7. (cca 0:30 hod.) do pondělí 10. 7. 2017 (cca 0:30 hod.) přerušen obousměrně provoz tramvají v úseku Nákladové nádraží Žižkov – Biskupcova.

Změny tras tramvajových linek

Linka 9 je ve směru od Sídliště Řepy zkrácena do zastávky Nákladové nádraží Žižkov, kde je ukončena, dále pokračuje jako linka 10 směr Sídliště Řepy nebo linka 16 směr Kotlářka.

Linka 10 je ve směru od Sídliště Řepy ze zastávky Mezi Hřbitovy odkloněna do zastávky Nákladové nádraží Žižkov, kde je ukončena, dále pokračuje jako linka 9 směr Sídliště Řepy.

Linka 11 je ve směru od Spořilova zkrácena do obratiště Olšanské hřbitovy, kde je ukončena.

Linka 15 je ve směru od Kotlářky ze zastávky Olšanské náměstí vedena jednosměrným objezdem přes zastávky Nákladové nádraží Žižkov, Želivského a Flora do zastávky Olšanské náměstí, odkud dále pokračuje po své trase zpět na Kotlářku.

Linka 16 je ve směru od Kotlářky ze zastávky Mezi Hřbitovy odkloněna do zastávky Nákladové nádraží Žižkov, kde je ukončena, dále pokračuje jako linka 9 směr Sídliště Řepy.

Linka 95 je rozdělena na dvě části – ve směru od Ústředních dílen DP je ze zastávky Nákladové nádraží Žižkov odkloněna přes zastávky Mezi Hřbitovy a Želivského do obratiště Olšanské hřbitovy, kde je ukončena (nástupní zastávka Želivského); ve směru od Březiněveské je ze zastávky Krejcárek odkloněna do zastávky Ohrada, kde je ukončena, dále pokračuje jako linka 98 směr Spojovací.

Linka 98 je rozdělena na dvě části – ve směru od Sídliště Řepy je zkrácena do obratiště Olšanské hřbitovy, kde je ukončena; ve směru od Spojovací je zkrácena do zastávky Ohrada, kde je ukončena, dále pokračuje jako linka 95 směr Kobylisy.

V denním provozu jsou zavedeny tramvajové linky 30 v trase Spojovací – Ohrada – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Ládví – Sídliště Ďáblice a 31 v trase Spojovací – Ohrada – Palmovka – Balabenka – Nádraží Vysočany – Kolbenova – Hloubětín – Lehovec.

V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X10 v trase Olšanské hřbitovy – Želivského – Nákladové nádraží Žižkov – Biskupcova – Ohrada.

V nočním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X95 v trase Nákladové nádraží Žižkov – Biskupcova – Ohrada a X98 v trase Olšanské hřbitovy – Želivského – Nákladové nádraží Žižkov – Biskupcova – Ohrada.

Zdroj :http://www.nasepraha.cz/zpravy-45/v-praze-se-v-lete-pripravte-na-radu-vyluk-nepoj

PROKOPSKÝM ÚDOLÍM DO HLUBOČEP – vlastivědná vycházka
Autor
28 června

PROKOPSKÝM ÚDOLÍM DO HLUBOČEP – vlastivědná vycházka

15. 7. / so

PROKOPSKÝM ÚDOLÍM DO HLUBOČEP. Projdeme krásným údolím Dalejského potoka, abychom zjistili, jak člověk poznamenal svojí prací přírodu. Bude nás zajímat firma Barta a Tichý i rodina Hergetů a samozřejmě také Buštěhradská dráha.

Začátek akce v 16:00 na zastávce tramvaje č. 4, 5, 12, 20 „Poliklinika Barrandov“.

Cena 120/80 Kč

Mgr. Stanislava Micková

Více informací zde – http://www.praguecitytourism.cz/cs/nase-cinnost/prazska-vlastiveda/program-10647

Toma představuje projekt Živé studánky
Autor
28 června

Toma představuje projekt Živé studánky

Studánky již dnes sice neslouží primárně jako zdroj pitné vody, stále ale zůstávají důležitou součástí přírody a oblíbeným prvkem české krajiny. Největšího rozmachu se dočkaly v minulém století, kdy se jejich počet odhadoval až na přibližně 10 000. Statistiky ochránců přírody ovšem ukazují, že je jich v současnosti známo kolem 5 000. Řadě lidí není naštěstí jejich osud lhostejný a společnými silami se zasazují o jejich postupnou obnovu a péči. Ročně se dobrovolníkům, zejména z řad ochránců přírody, podaří obnovit nebo nově postavit v průměru 15 studánek. Dobrou zprávou také je, že lidí věnující svůj volný čas těmto aktivitám postupně přibývá, včetně například i obcí či firem.

Nově se tak do aktivní podpory renovace studánek zapojuje i Toma, známá česká značka balených pramenitých vod. Ve spolupráci s odborníky z Českého svazu ochránců přírody se v prvních šesti krajích České republiky včetně Prahy vytipovalo celkem 18 studánek, které potřebují zrekonstruovat. Z nich veřejnost svým hlasováním vybere v každém ze šesti krajů jednu vítěznou, která se následně dočká odborné renovace doslova na „míru“. V přeneseném slova smyslu tak vdechne podzemní pramen vody Toma svým „menším sestrám“ nový život.

Hlasováním pro svou studánku můžete i vyhrát. Z každého kraje losujeme výherce věcných cen a ti nejaktivnější, kteří nám zašlou svou fotografii u některé soutěžní studánky, mohou dokonce vyhrát pobyt pro 4 osoby v hotelu Střelnice v Teplicích nad Metují přímo u Adršpašsko-teplických skal.

 

Hlasovat můžete i pro studánku Krajcperk.  Studánka Krajcperk vytéká z travertinového valu v zalesněné rokli, která odděluje Dalejský háj od svahů Krajcperku, půl kilometru jihozápadně od Hlubočepského jezírka, na Praze 5. Nedaleko nad studánkou prochází žlutě značená turistická stezka z Jinonic do Hlubočep, údolím pod studánkou pak zeleně značená turistická stezka z Hlubočep do Holyně spolu s naučnou stezkou Údolím Dalejského potoka. K pramenu vede strmá cestička, na kterou se odbočuje mezi lampami číslo 517255 a 517256 z asfaltové pěšiny pod hřištěm barrandovské základní školy. Celoročně tu prochází až stovky lidí týdně.

Studánka by potřebovala zastřešit a upravit přístupovou cestu.

Hlasovat můžete zde do 31. 7. 2017  – http://www.zivestudanky.cz/studanka/studanka-krajcperk.html

Společensko – sportovní akce pro širokou veřejnost v rámci celosvětové kampaně „Support. Don’t punish“ v rámci Globálního dne proti drogám.
Autor
16 června

Společensko – sportovní akce pro širokou veřejnost v rámci celosvětové kampaně „Support. Don’t punish“ v rámci Globálního dne proti drogám.

Kde: areál SOKOL Mrázovka, Praha 5.

Kdy: 26. 6. 2017, 17:00 – 21:00.

Záštitu převzal a osobně se účastní starosta Prahy 5.

Srdečně Vás zveme na charitativní akci, kterou pořádá SANANIM dne 26.6. 2017 v prostorách areálu SOKOL Mrázovka.

Smyslem této charitativní akce je připojit se k celosvětové kampani ‚Support. Don’t punish.‘

V rámci Globálního dne proti drogám, zapojit širokou veřejnost a rozšířit povědomí o programech péče o závislé, které pomáhají chránit veřejné zdraví a snižovat rizika způsobená užíváním drog. Důležitým cílem akce je také prevence a osvěta.

Akce je koncipována jako společensko – sportovní a je určena široké veřejnosti.

V SANANIMu využíváme potenciálu sportu jako jedné z podstatných složek léčby závislostí a prevence relapsu, sport také pomáhá našim vyléčeným klientům zapojit se do normálního života.

Veškerý výtěžek z akce bude věnován na podporu sportovních týmů SANANIM.

 

 

K požáru v areálu Filmových ateliérů Barrandov vyjelo šest jednotek hasičů
Autor
12 června

K požáru v areálu Filmových ateliérů Barrandov vyjelo šest jednotek hasičů

V pondělí 12.06.2017 v 04:23 hodin zasahovaly jednotky pražských hasičů v areálu Barrandovských ateliérů.

Ve dvoupodlažní budově hořel sklad. Na místo postupně přijely jednotky ze Smíchova, centrální stanice, Chodova, Radotína, Krče a Petřin.

Ze zakouřené budovy byla po žebříku zachráněna jedna osoba. Hasiči pracovali v dýchací technice pomocí 2 C proudů. Požár byl lokalizován v 05:19 hodin.

Vyšetřovatel na místě zjistil, že hořelo vybavení příručního skladu o rozloze asi 6×3 metry, zplodiny hoření však pronikly do celé budovy. Rozsah škod a příčina požáru bude předmětem další šetření v dopoledních hodinách.

por. Bc. Martin Kavka , HZS Praha

Zdroj: http://tydenikpolicie.cz/k-pozaru-v-arealu-filmovych-atelieru-barrandov-vyjelo-sest-jednotek-hasicu/

Valda-Cup 2017 – 6. ročník turnaje v malé kopané
Autor
12 června

Valda-Cup 2017 – 6. ročník turnaje v malé kopané

Real Holyně srdečně zve všechny příznivce fotbalu a sportu na již šestý ročník Valda – cupu. Tento již tradiční turnaj v malé kopané se uskuteční v sobotu 24. 6. ve sliveneckém sportovním areálu, na hřišti s umělým povrchem. Turnaj začíná v 8:00. Po celý den bude připraveno bohaté občerstvení a stejně jako minulý rok i tombola o zajímavé ceny.

Chybět nebude ani čestný výkop s fotbalovou legendou. Po Josefu Pešicem, Martinu Frýdkovi a Karolovi Dobiášovi se i letos můžeme těšit na další zajímavé jméno.

Přijďte i vy podpořit svůj tým a pobavit se fotbalem.

Zdroj: http://www.praha-slivenec.cz/?p=13162

Vyhledávání