Partnerství

220px-Praha,_Jinonice,_pohled_na_sídliště_Barrandov_II

Tradiční i nové akce, které každoročně organizujeme nebo podporujeme. Současně nabízíme zdarma prezentaci pro kluby, kroužky a neziskové organizace, aby se mohli představit a získat do svých řad nové členy.

Mezi tradiční akce již můžeme zařadit „Dětský den“, „Sportovní den“ nebo „Barrandov Cup“. Plánujeme také uspořádat „Barrandovský hudební večer“ za účasti známých umělců a mnoho dalších akcích. Doufáme, že se vše podaří a budeme velmi rádi za jakoukoliv spolupráci.